TT/TTD elementer

Med dobbelt T-tværsnit udnytter TT/TTD betonelementer den forspændte betons egenskaber optimalt: lav egenvægt og konstruktionshøjde, kombineret med stor stivhed og stor spændvidde. Dette gør pladerne velegnede som etage- og tagplader i kontorbygninger, fabrikker og værksteder, lagerbygninger og idrætshaller, med spændvidder op til 25,2 m for TT-plader og 27.6 m for TTD-pladerne.

TT/TTD betonelementer er også velegnede til vej- og gangbroer, samt parkerings- og sportsanlæg. Endelig kan TT-plader anvendes lodretstående som facadeplader til høje industribygninger etc., som kræver lange, slanke elementer.