TT • RB-bjælke (D2.8xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem TT og RB-bjælke.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.801

Detaljen viser samling mellem TT plade og RB-bjælke.