TT • KBE-bjælke (D2.7xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem TT plade og KBE-bjælke.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.701

Detaljen viser samling mellem TT plade og KBE-bjælke med støbt stringer.

Bemærk: KBE-bjælken må kun vridningsinsspændes i en TT plade. Det tages hensyn til evt. vridningspåvirkninger af KBE-bjælken. Endvidere skal KBE-bjælken sikres mod kæntring under montage - se leverandørvejledning. 

D2.702

Detaljen viser samling mellem TT plade og KBE-bjælke med armeret overbeton.

Bemærk: KBE-bjælken må kun vridningsinsspændes i en TT plade. Det tages hensyn til evt. vridningspåvirkninger af KBE-bjælken. Endvidere skal KBE-bjælken sikres mod kæntring under montage - se leverandørvejledning.