SIB, IB og RB bjælker

Forspændt SIB betonelementer anvendes fortrinsvis som tagbjælker, mens IB- og RB-bjælker både anvendes som tag- og etagebjælker. RB-bjælkerne kan også fremstilles som slaptarmerede bjælker. Er dette tilfældet må bjælkerne dimensioneres i henhold hertil, og de viste belastningsskemaer kan ikke anvendes.