projektering - SIB, IB og RB

forskydning

Stregbetonbjælkerne armeres med bøjler i henhold til reglerne i EC 2. Af praktiske grunde kan det være nødvendigt at udføre bjælken med et overskud af bøjningsbæreevne. Hvis det ønskes kan bøjlearmeringen dimensioneres tilsvarende. Ved høje forskydningspåvirkninger – typisk ved relativt korte bjælker med stor belastning – kan en kraftig bøjlearmering være nødvendig. Forskydningskapaciteten af IB bjælken kan øges ved at øge længden af de massive endestykker. Af økonomiske årsager gøres disse ellers så korte, som standardformstykkerne tillader – normalt dog ikke under ca. en bjælkehøjde.

vridning

Normalt påvirkes disse bjælker ikke af vridning, men i særlige tilfælde kan det forekomme. For eksempel vil gavlbjælker i bygninger, der er forberedt for senere udvidelse ofte være skævt belastede. SIB-bjælker og 300 mm brede IB-bjælker er ofte utilstrækkelige i disse tilfælde på grund af den beskedne kropstykkelse. 360 mm brede IB-bjælker , der har tykkere krop, eller RB-bjælker vil være et bedre valg i tilfælde af væsentlige vridningspåvirkninger.

sidepåvirkning

Det ønskes ikke sjældent, at en bjælke ud over den lodrette last også skal optage vandrette påvirkninger fra vind eller lignede. I disse tilfælde er det vigtigt at notere sig, dels at en vandret påvirkning reducerer kapaciteten med hensyn til lodret last, og dels at bjælkernes slankhed i sideretningen ofte gør optagelse af vandrette kræfter illusorisk. For slanke bjælker stilles tværtimod krav om, at bjælkerne skal fastholdes mod udknækning i sideretningen. Er betingelserne til stede for optagelse af vandret last, må Spæncom kontaktes for en detailberegning af de komplicerede, kombinerede påvirkninger.

ophængslast

Belastningen på bjælkerne forudsættes normalt påført på oversiden. Belastninger der ophænges i underside af bjælkerne skal kunne overføres til bjælkehovedet ved hjælp af bøjler.

negative momenter

En strengbetonbjælke er normalt armeret således, at forspændingen giver en kraftig trykspænding i undersiden og en vis trækspænding i oversiden. Negative momenter vil forsøge disse spændinger og må derfor som regel undgås. I bjælker, der ikke er maksimalt armerede, kan en vis forøgelse af spændingerne dog tolereres.

Ved bjælkeenderne er det muligt at isolere en del af den forspændte armering, og derved reducere betonspændingerne. På denne måde er det som regel muligt at opnå en vis overragende ende, men det beror på beregning i hvert enkelt tilfælde.

Negative momenter i hovedspændet kan forekomme ved ekstreme vindpåvirkninger på lette tagkonstruktioner. I disse tilfælde må der vælges en bjælketype med en tilsvarende reserve i den normale bæreevne. Som tommelfingerregel gælder, at det maksimale negative og positive moment tilsammen skal være mindre end bjælkens normale bæreevne.