sekundære påvirkninger

toppladen

TT-pladernes topplade er armeret med svejst net og dimensioneret for en jævnt fordelt regningsmæssig nyttelast på 2,0 kN/m2. Hvor bæretabellerne angiver større bæreevne kan denne altså kun udnyttes hvis lasten koncentreres over ribberne. Dette gælder specielt for oplagring af materialer og lignende i byggeperioden. Tal med Spæncom i tvivlstilfælde.

Når pladerne skal anvendes som etagedæk suppleres de med pladsstøbt overbeton, der samvirker med TT-pladerne. Bæreevnen af overpladen afhænger derfor af overbetonens tykkelse, kvalitet og armering. 60 mm overbeton i B25 og normal kontrolkasse er den mindste tykkelse og mest almindelige udførelse.

Med denne overbeton og armering bestående af T6 beliggende midt i overbetonen fås eksempelvis følgende:

Bæreevner udover egenvægt, kN/m2:
T6 pr. mm 250 200 150 100

 

Med 50 mm topplade

       
Regningsmæssig 25 32 43 64
Revnevidde = 0,3 mm 5 9 15 29
Revnevidde = 0,2 mm 3 5 9 19

 

Med 60 mm topplade

       
Regningsmæssig 28 36 48 73
Revnevidde = 0,3 mm 6 10 17 33
Revnevidde = 0,2 mm 3 5 10 21

 

Linielast mellem ribberne må – i kN/m – højst andrage halvdelen af de anførte talværdier, og på frie dækkanter må linielast yderligere halveres til en fjerdedel af de anførte talværdier. Punktlaster mellem ribberne må – i kN – højst andrage 0,6 gange de anførte talværdier og på frie kanter højst halvdelen heraf, dvs. 0,3 gange talværdierne. På dæk, der belastes af tunge køretøjer eller tilsvarende uensformig belastninger, anbefales det at anvende en tykkere overbeton og tilsvarende armering. Tal med Spæncom.

overragende ender

Ved kraftigt armerede plader er spændingerne i undersiden af ribberne hidrørende fra forspændingen så store, at der ikke er overskud til optagelse af negative momenter. Som hovedregel gælder derfor, at TT-pladerne ikke må understøttes længere fra enden end løftebøjlerne, dvs. ca. 0,5 m.

tværfordeling

For plader uden overbeton, der normalt kun anvendes som tagplader, er der normalt ikke behov for tværfordeling. Når pladerne suppleres med en armeret, pladsstøbt overbeton opnås en tværfordelende evne, der er tilstrækkelig til alle normale anvendelser. Er der undtagelsesvis behov for at fordele større enkeltkræfter eller linielaste, må der foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde, da fordelingsevnen afhænger af stivhed og armering i begge regninger.

skivevirkning

TT-plader uden overbeton kan udnyttes til skivevirkning på samme måde som TT-plader – altså ved hjælp af svejsesamlinger til forskydningsoptagelse og pladsstøbte stringere til optagelse af træk- og tryk- resultanterne.

For plader med overbeton opnås skivevirkning uden videre i overbetonen, der som regel også kan optage stringerkræfterne. Overbetonen muliggør ligeledes en direkte overførel af skivekræfterne til de afstivende vægge.

sidepåvirkning

TT-pladerne har stor stivhed i sideretningen og er derfor velegnede til at optage tværkræfter i toppladens plan. Tværkræfter af væsentlig størrelse kan imidlertid ikke overføres til vederlagene gennem ribberne alene, men kan for eksempel overføres gennem et passende antal armerede udstøbninger af ribbemellemrummene.