samlingsdetaljer

Nedenstående finder du samlingsdetaljer, der angiver Spæncoms standarder for elementløsninger.

Samlingsdetaljerne er delt op i 5 hovedområder med efterfølgende underpunkter og er til fri afbenyttelse. Spæncom gør opmærksom på, at samlinger skal dimensioneres iht. gældende norm og projekt krav.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

 

tag

 

TTS / Facader D1.1XX
Vaffel / Facader D1.4XX
TTS / Vægge D1.5XX
TTS - Vaffel / KB-bjælke D1.6XX
TTS - Vaffel / KBE-bjælke D1.7XX
TTS - Vaffel / IB-bjælke D1.8XX
EX - tag / Facader D1.9XX

 

dæk

 

Huldæk / Facade D2.1XX
Huldæk / Vægge D2.2XX
Huldæk / KB-bjælke D2.3XX
Huldæk / KBE-bjælke D2.4XX
Huldæk / RB-bjælke og stålbjælke D2.5XX
TT / KB-bjælke D2.6XX
TT / KBE-bjælke D2.7XX
TT / RB-bjælke D2.8XX

 

bærende konstruktioner

 

RS / RB-bjælke D3.1XX
RS / Konsolbjælke D3.2XX
RS / SIB-bjælke D3.4XX
RS / Fundament D3.5XX
Søjle / Standardkonsol D3.6XX
RS / LB- og LBE-bjælke samt EX huldæk D3.7XX

 

facader

 

Facader / Fundament D4.1XX
Hjørnesamling mellem facaderne D4.3XX
Facade portåbning D4.4XX
Facade fugning D4.5XX

 

vægge

 

Vægge / lodrette samlinger D5.1XX
Vægge portåbning D5.2XX
Vægge fugning D5.3XX