RS • RB-bjælke (D3.1xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem søjler og RB bjælker.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D3.101

Detaljen viser samlingen mellem søjle og RB bjælker med dornsamling i etagekryds.

D3.102

Detaljen viser samlingen mellem søjle og RB bjælker med dornsamling.

D3.103

Detaljen viser samlingen mellem søjle og RB bjælker med bøjlesamling.

D3.104

Detaljen viser samlingen mellem søjle og RB bjælker med dornsamling (set fra ende).

D3.105

Detaljen viser samlingen mellem søjle og RB bjælker med dornsamling samt indstøbt nedløbsrør i søjlen.

D3.106

Detaljen viser samlingen mellem rund søjle og RB bjælker med bøjlesamling.