Nedenstående finder du forskellige eksempler på de broer Spæncom har leveret elementer til.

Et Spæncom brokoncept vil kunne bruges til bygning af alle landbaserede broer og underføringer, såvel for veje som for jernbaner. Spæncom har allerede leveret broelementer til mange forskellige typer af broer i Danmark - lige fra mindre gangbroer til store motorvejsbroer.