projekteringskatalog - vægge

elementgeometri

tykkelser

Spæncom vægelementer udføres i følgende standarddimensioner: 120, 150, 180, 200, 250 og 300 mm. Andre tykkelser udføres efter opgave.

højder og bredder

Tilpasses efter opgave. Breddemodulet er som standard 2400 mm, 3000 mm, 3600 mm og 4200 mm, ellers deleligt med 600 mm. Det mindste af hovedmålene bør af transporthensyn ikke overstige 3600 mm - i begrænset omfang op til 4200 mm. Elementernes fremstillingsmål vil normalt være fugebredden 16 mm mindre end breddemodulet.

armering

Armeringen udføres som netarmering af koldtrukket profileret stål iht. EN 10080. Der suppleres med speciel armering, hvor dette er påkrævet. I særlige tilfælde kan elementerne udføres med randarmering som eneste armering.

andre geometriske udformninger

fortandinger

Sidekanterne i vægge kan udføres med forskydningslåse, om ønsket med bøjler pr. 300 mm eller 600 mm. Lignende forskydningslåse kan anbringes i elementets flader.

ribbeudsparing

Der kan udføres ribbeudsparinger i vægelementerne, hvor der om nødvendigt istøbes lejeplader.

konsol

Vægelementer kan forsynes med vederlagskonsol i opsiden, for indskudt dæk. Konsol tykkelsen er som standard 150 mm

"skørt"

Vægelementer kan forsynes med ”skørt”, f.eks. mod trapperum.

 

buede vægge

Spæncom vægelementer kan udføres buede, f.eks. til anvendelse i runde trappetårne. Vægelementer kan i opsiden forsynes med påstøbt vederlagskonsol for indskudt dæk ligesom toppen kan forsynes med "skørt" f.eks. mod trapperum.

indstøbningsdele

standard indstøbninger

Spæncom vægge kan under hensyntagen til statiske og produktionsmæssige forhold forsynes med: Bolte, inserts, stållejeplader, ankerskinner, hårnålebøjler, murbindere, eldåser og elrør, samt diverse udsparinger. Derudover kan der istøbes 2 stk. tophat udsparinger i bunden af væggene for opklodsning og styring på fundamentet eller underliggende element.

løft

Ved et ”ikke vendbart” vægelementer er elementet som standard forsynet med 2 stk. frimeda løfteanker i toppen. Hvis elementets højde overstiger 3600/4200 mm er det desuden forsynet med to ekstra løft i sidekanten.

udragende strittere

Der kan istøbes strittere i væggens top til sammenstøbning.

inserts for afstivning

Der kan istøbes inserts til afstivning under montagen.

murbindere

Der kan istøbes murbindere i opside/formside.

overflader

overflader

Elementerne støbes med grå beton og overflader udføres jf. Bips publikation A24.

Overflade støbt mod formbund er BO 22. Overflade støbt mod formside er BO 31. Opsiden uden murbindere (strittere) udføres glittet eller rullet, svarende til BO 23. Grov opside, til påklæbning eller med murbindere (strittere), udføres svarende til BO 43. Overflader støbt mod udsparinger udføres svarende til BO 41.

Alternative udførelser af overflade støbt mod form:
- I farvet beton
- Frilagt med stentyper i forskellige farver og størrelser
- Afsyret
- Profileret støbt mod matrice, papir retarder eller lignende

affasninger

Elementernes sidekanter udføres skarpkantede, men kan udføres med affasning 10x10. Top og bund er skarpkantede. Installationsudsparinger udføres skarpkantede, mens udsparinger fra døre, vinduer og porte også kan udføres med affasning 10x10.

normgrundlag

norm

Dimensionerings grundlag er det europæiske normsæt – Sikkerhedsbestemmelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2 og Produktstandarden EN 14992 - Vægelementer. 

kontrolklasse

Elementerne udføres i skærpet udførelseskontrol.

miljøklasse

Vægelementer udføres efter aftale til anvendelse i passiv, moderat eller aggressiv miljøklasse.

lyd

Den færdige vægelementer har, som andre tunge bygningsdele, gode lydisolerende egenskaber. Med en vægtykkelse på 150 mm kan således opnås en luftlydisolation på 53 dB. Stilles der særlige krav til efterklangstid kan væggene leveres med istøbte akustikelementer.

tolerancer

Vægelementer overholder kravene i produktstandarden, EN 14992 og branchevejledningen ”Hvor går Grænsen?”.
Højde (H) Elementhøjde < 7,2 m + 8 mm
  Elementhøjde < 10 m + 12 mm
  Elementhøjde > 10 m + 20 mm

 

Bredde (B)

 

Elementbredde < 2,4 m

 

+ 5 mm

  Elementbredde < 7,2 m + 8 mm
  Elementbredde > 7,2 m + 12 mm

 

Tykkelse

 

 

 

+ 5 mm

 

Version E