projekteringskatalog for vaffelplader

elementgeometri

geometri

 

Type B x L, mm Vægt, kN Anvendelse
VFA 1 2400 x 2400 ca. 4,2 Normalvaffel
VBS 1 2400 x 2400 ca. 4,2 Brandvaffel
VBS 2 1200 x 2400 ca. 2,1 Halv brandvaffel
VFA 3 var x 2400 varierer Normal tilpasningsplade
VBS 3 var x 2400 varierer Brandvaffel, tilpasning
VM (R) 1 2400 x 2400 ca. 5,3 Hel vaffel med øget dæklag (R=rustfri beslag)
VM (R) 2 1200 x 2400 ca. 2,9 Halv vaffel med øget dæklag (R=rustfri beslag)

 

Brandvaflerne VBS 1 afviger kun fra VFA 1 med en kraftigere armering.

Halve vaffelplader VBS 2 armeres altid som brandvafler.

Vaffelpladetypen betegnet VM er en variant, der i kraft af lidt øgede ribbedimensioner opfylder dæklagskravet til moderat miljøklasse på elementets underside. Tilpasningsplader til denne type, kan kun udføres som massive plader. Efter aftale kan bærebeslagene udføres i rustfri stål og pladerne betegnes da VMR.

Alle vaffeltyperne kan leveres med påsatte lydregulerende plader på undersiden. pladebetegnelsen tilføjes et K således, at vaffelplader med disse akustikbatts betegnes f.eks. VFAK 1.
tværsnittene for hele og halve vaffelplader DWG PDF

 

tilpasningsplader

Da svejsebeslagene i TTS-pladerne er anbragt i faste positioner fra kippen og udefter, bør eventuelle tilpasningsplader placeres ved enderne af TTS-pladerne. I ikke-modulære haller tilrådes det at placere kippen så den ene side af TTS-pladen er modulær, således at antallet af pasplader begrænses mest muligt.

Der bør normalt anvendes de passplader, der er beregnet til formålet, men det er også muligt at fremstille tilpasninger ved at skære normalvafler til. Da skæringen fjerner den ene bærende ribbe skal sådanne plader understøttes langs denne kant. Understøtningen kan enten være udvekslingsbjælke eller en hylde på facadeelementet. Det anbefales i alle tilfælde at tale med Spæncom.
tværsnittene for VFA og VBS tilpasningsplader DWG PDF

 

isolering

Isoleringen afhænger af kravene til den færdige bygning. Det tilrådes altid at anvende en udvendig isolering på minimum 50 mm, også i bygningen hvor det ikke er myndighedskrav. Anvendelse af vaffelplader type VBS som BS bygningsdel 60 kræver særlig isolering.

Isoleringen kan alene fastgøres mekanisk i de fortykkede felter.

lydregulering

Vaffelpladerne kan leveres med akustikbatts monteret på undersiden. Der anvendes 4 stk. 900 x 900 x 40 mm pr. vaffelplade. Samme størrelse akustikbatts kan også monteres mellem ribberne på TTS-plader. Akustikbatts fastgøres ved hjælp af plastplugs, der presses op i tilsvarende bøsninger indstøbt i vaffelpladen. Det er også muligt at eftermontere mineraluldsplader under vaffelplader, der som standard er forsynet med de nævnte bøsninger.

Der anvendes mineraluldsplader beklædt med en glashvid flies, der fremtræder lys beige. Kanterne af pladerne er forseglet for at undgå drys af mineraluldsfibre.
tegning af vaffelplade med akustikbatts DWG PDF

 

andre geometriske udformninger

udsparinger

Udsparinger for tagnedløb, ventilation og lignende udføres ved skæring eller boring på stedet. Arbejdet skal foregå så skånsomt som muligt, og således at pladerne ikke svækkes uforsvarligt. Udsparinger i de fortykkede felter bør undgås.
tegning der viser, hvor huller må bores eller skæres DWG PDF

 

ovenlys

Udsparing for ovenlys udføres ved at lave afstand mellem vaflerne svarende til en halv eller eventuelt en hel vaffel. Ovenlyskarmene skal udføres således, at de selvbærende rammer ikke hviler på vaflen, men kun på TTS-pladen. Rammerne forsynes med beslag, så de kan fastgøres til TTS-plader og til nabovafler.

svejsning

Vaffelpladerne svejses til de indstøbte beslag i TTS-pladerne. Hvis der er behov for skivevirkning i taget stilles der større krav til svejsningerne end ellers.

revnedannelser

Da der er tale om slapt armerede elementer kan der opstå revner i forbindelse med transport og håndtering. Der vil som oftest være tale om revner, der udgår fra bærebeslagene og med revnevidder af størrelsesordenen 0,2 – 0,3 mm. Revnedannelser af denne karakter kan betragtes som uskadelige, og har ingen negativ indflydelse på vaffelpladernes holdbarhed og styrke.

Konstateres kraftigere revner med revnevidder over de nævnte ca. 0,3 mm. tilrådes det at kontakte Spæncom for en nærmere vurdering.

indstøbningsdele

ophæng og indstøbninger

Der kan ikke placeres individuelle indstøbninger i pladerne. På grund af de beskedne godstykkelser er det kun muligt at ibore små bøsninger, f.eks. til fastgørelse af el-ledninger i hovedribberne. Ophæng til rørledninger og lignende foretages lettest i fugerne. Der bør ikke ophænges større enkeltlaster end 0,5 kN pr. beslag og vaffelpladernes samlede bæreevne må ikke overskrides.

overflader

overflader

Elementerne støbes med grå beton og overflader udføres jf. Bips publikation A24.

Vaffelpladens underside er formglat, svarende til BO 42. Formsider er glatte svarende til BO 41. Overside er grov afrettet, svarende til BO 43.

normgrundlag

norm

Dimensionerings grundlag er det europæiske normsæt – Sikkerhedsbestemmelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2.

kontrolklasse

Elementerne udføres u skærpet udførelseskontrol.

miljøklasse

Passiv for typerne VFA og VBS. Type VM er tilnærmet til moderat miljøklasse i normens forstand. Mod den plane opside er dæklaget dog fortsat svarende til passiv miljøklasse.

betonstyrke

Beton: fck > 45 MPa

brandkrav

Plader med betegnelsen VBS er godkendt som BS bygningsdel 60 i henhold til MK godkendelse 5.31/1521. Vaffelpladerne isoleres på oversiden med mineraluld i to lag med forskudt samlinger med en samlet tykkelse på 150 mm og med en densitet på mindst 125 kg/m3.

VBS 1 pladerne støbes i samme forme som normalvafler VFA 1, men er armeret kraftigere end normalvaflerne, og kan således optage en større belastning, hvis de ikke udnyttes som brandvafler.

lydforhold

Vaffelplader kan leveres med lydregulerende plader monteret på undersiden.

De anvendte mineraluldsplader har følgende absorbtionskoefficienter:
Hz 125 250 500 1000 2000 4000
  0,09 0,59 0,87 0,98 0,92 0,8

 

Opsætning af lydregulerende mineraluldsplader har betydning for efterklangstiden. I en typisk TTS Vaffelhal på 24 x 48 x 6,45 m, med 22 % af det samlede loftareal dækket af mineraluldsplader, er målt en reduktion af efterklangstiden fra 3,4 til 1,7 sek.

tolerancer

Fremstillingsmålene svarer til kravene i EN 13369

 

Version F