projektering - LB og LBE

fugearmering

Bjælkerne leveres med ø100 huller til gennemføring af fugearmering fra dækskiven. Hullerne skal efterfølgende udstøbes sammen dækfugerne.

 

 

fortanding

Bjælkerne leveres med fortandinger i bjælkekroppen som sikre en god kraftoverførelse mellem dæk og bjælke.

reduktion af forskydningskapacitet af huldæk

Bjælkekonsollen betragtes som et eftergiveligt vederlag, og huldækkets forskydningskapacitet reduceres i henhold hertil som følge af bjælkens nedbøjning. Forskydningskapaciteten reduceres anslået til 50 % ved en nedbøjning større end L/150.
Kapaciteten kan øges ved udstøbning af huldækkets kanaler over vederlaget.

forskydning

Stregbetonbjælkerne armeres med bøjler i henhold til reglerne i EC 2. Af praktiske grunde kan det være nødvendigt at udføre bjælken med et overskud af bøjningsbæreevne. Hvis det ønskes kan bøjlearmeringen dimensioneres tilsvarende. Ved høje forskydningspåvirkninger – typisk ved relativt korte bjælker med stor belastning – kan en kraftig bøjlearmering være nødvendig. Forskydningskapaciteten af IB bjælken kan øges ved at øge længden af de massive endestykker. Af økonomiske årsager gøres disse ellers så korte, som standardformstykkerne tillader – normalt dog ikke under ca. en bjælkehøjde.

vridning

LBE-bjælkerne er altid påvirket af ekscentrisk belastning, og LB-bjælkerne har også ofte forskellig last på hver side af bjælken. Der kan i de fleste tilfælde ses bort fra regningsmæssig vridningspåvirkning på bjælken, hvis der kan etableres en momentstiv forbindelse mellem bjælken og de tilstødende plader. Vridningen optages i så fald som tillægsmoment i pladerne, hvis spændvidde derved skal regnes til centerlinie af bjælkekrop. Denne løsning foretrækkes normalt, da vridning ofte resulterer i at der må anvendes større bjælker end ellers nødvendigt. I montagesituationen vil det ofte være nødvendigt at sikre stabiliteten midlertidigt indtil forbindelsen mellem bjælke og plader er etableret.

LB-bjælker, der er centralt belastede for fuld belastning, kan dog normalt uden videre optage den vridning, der opstår, når den bevægelige belastning kan mangle på den ene side af bjælken. Det resulterende bøjlebehov vil i de fleste tilfælde være mindre end for fuld central last. Desuden vil en sådan bjælke i praksis som oftest være indspændt mellem dækkene, og altså hindret i at vride frit.

For bjælker, der ikke er fastholdt og skal beregnes for vridning i kombination med maksimal lodret last, kan bæretabellerne ikke anvendes, idet vridningspåvirkningen reducerer forskydnigs- og momentkapacitet. Tal med Spæncom i disse tilfælde.

ophængslast

Udover den bøjlearmering, der er nødvendig til optagelse af forskydning og vridning, forsynes bjælkerne med bøjler, der fører konsollasten op til bjælkeoverside.

negative momenter

LB og LBE bjælken kan udføres som kontinuerlige bjælker, hvor bjælkernes kapacitet for negativt moment udnyttes. Længden på den udkragede del vælges så momentkurven optimeres. Af hensyn til forankring af længdearmeringen vil den mest hensigtsmæssige længde af den udkragede del være minimum 1 meter.

konsolarmering

Maksimalt kan der påføres en regningsmæssig last på 50 kN/m på konsollen. Al øvrig belastning skal påføres på bjælkens overside.