Praktikanter

 

 

BIM- og kalkulationsafdelingen

I BIM- og kalkulationsafdelingen er de frontløbere med implementering af BIM i tilbudsfasen ved tidlig involvering og projektudvikling. Simulering af tilbudssager med 3D, 4D, og 5D er deres fokusområder.
De arbejder med registrering og beregning af tilbudsprojekter og i den sammenhæng afklarer og præciserer de projektinformationerne med kunden og eksterne partnere. De bidrager dermed til en relation til vores samarbejdspartnere. Vi arbejder med BIM værktøjer, og derfor er medarbejderne en vigtig brik i forhold til at optimere arbejdsprocesserne med disse værktøjer, så vi sikre høj kvalitet og præcision i registreringen. Derudover medvirker de til yderligere udvikling af salgsværktøjer, så brugen af BIM øges og optimeres.

 

Projekteringsafdelingen

I projekteringsafdelingen arbejder de med optegning og modellering af betonelementer. Herudover skal de granske de indkomne projekter og opsøge nødvendige oplysninger fra eksterne rådgivere. Du generer arbejdstegninger til produktionen fra 3D modeller og udfører kollisionskontrol i 3D. En fast del af dagligdagen er også elementgeometri, nummerplaner, placering og geometri af armering, placering af diverse indstøbningsdele og fordeling af elementer på leveringsafsnit. Endelig har de styr på, at diverse interne og eksterne standarder og vejledninger overholdes og medvirker til, at tidsplaner/produktionsplaner overholdes.

 

Projektafdelingen

I projektafdelingen sidder vores projektledere og styrer projekterne fra kontraktunderskrivelse til aflevering af færdigt råhus. Vores projektledere har ansvaret for konkrete projekter i størrelsesordenen fra 10-100 mio. kr. og som består af egenproduktion af betonelementer, projektering og montage. De er ansvarlig for projektforløbet – både med hensyn til tidsplan, kvalitet og økonomi. De står for al kommunikation med såvel interne som eksterne relationer. Kommunikationen omfatter kontakt til byggepladsen, kunden, rådgivere og myndigheder. De er med til at sammensætte de optimale projektteams – med relevante interne og eksterne interessenter. Som projektleder understøtter de således det gode samarbejde til øvrige afdelinger, på tværs af hele Spæncoms organisation.

 

Montageafdelingen

I montageafdelingen har montagelederen og hans team ansvaret for at gennemføre montageprojekterne så optimalt som muligt i forhold til kundernes forventninger, anvendelsen af ressourcer og projektets økonomi. De er ligeledes ansvarlig for, at alle sikkerhedsmæssige procedurer overholdes, at kvaliteten er i top, og at samarbejdet med interne og eksterne leverandører kører på skinner. Der skal føres kvalitetskontrol, afkaldes elementer, indkøbes diverse materialer og meget mere.

 

Kontakt Per Bachmann på pba@spaencom.dk eller 28444832 hvis du har brug for yderligere oplysninger eller send din praktikansøgning