overslagsdimensionering

Til brug ved projektering af industri facadeelementer kan følgende retningslinjer anvendes til fastlæggelse af minimumdimensioner. Bolig facadeelementer dimensioneres fra sag til sag. Kontakt Spæncom.

pladeelement eller ribbelement

Bagpladens opbygning afhænger af ”den frie søjlelængde” L s.

Hvis L s < ca. 7,0 meter udføres facadeelementer som pladeelement
Hvis L s > ca. 7,0 meter udføres facadeelementer som ribbeelement.

bagpladetykkelse

Bagpladetykkelsen afhænger af L s, samt af, om facadeelementer er ikke-bærende eller bærende.

Pladetykkelse:

Ikke bærende: L s /50 (min. 100 mm)

Bærende: L s/45 (min. 120 mm)

Ribbetykkelse (ribbebredde min. 200 mm)

Ikke bærende: L s/45 (min. tykkelse mellem ribber 90 mm)

Bærende: L s/40 (min. tykkelse mellem ribber 90 mm)

 

forplade tykkelse

Forpladens minimumstykkelse er 60 mm.

- Tykkelsen øges, hvis L overstiger ca. 8,0 meter.
- Tykkelse øges, hvis frilægningsdybden overstiger normaldybden (5 mm), t min. = frilægningsdybde + 55 mm.
- Tykkelse øges, hvis forpladen er forsynet med friser og noter, t min. = frise-/notdybde + 55 mm.

isoleringstykkelse

Facadeelementernes varmeisoleringsevne ved varierende isoleringstykkelser og varierende elementtykkelser fremgår af viste skema.

Ud for ribber i bagpladen med isoleringstykkelse mindre end 50 mm, udføres isoleringslaget som polystyrol. Isoleringstykkelser større end 150 mm opbygges af to lag.

Vær opmærksom på, at tynd kantisolering omkring vindues- og dørudsparinger formindsker U-værdien væsentligt. Det kan således være nødvendigt at øge hovedisoleringens tykkelse for at overholde den samlede varmetabsramme.

Transmissionskoefficienter (U-værdier W/m2K)

 

Endelige statiske beregninger af facadeelementer kan om ønsket udføres af Spæncom på grundlag af oplyste belastninger.