nyheder

Tidlig involvering giver godt samarbejde

Copenhagen_Markets.jpg
30-11-2015

I Copenhagen Markeds markedshaller er det muligt at finde et bredt sortiment lige fra frugt og grønt til blomster, krukker og andre relaterede varer.

Grønttorvet, som Copenhagen Markets tid­ligere hed, har haft sin beliggenhed i Val­by
de seneste 57 år, og efter en hård finanskrise opleves der nu igen stigende vækst. Ved en generalforsamling tilbage i 2013 besluttede andelshaverne i Grønttorvet derfor at sælge grunden og indkassere den værdiforøgelse, som er skabt i takt med interessen for at byudvikle på det 136.000 m2 store areal. Valby skiftes nu ud med Høje-Taastrup og en 220.000 m2
stor grund, svarende til 30 fodboldbaner, der ligger tæt på motorvejsnettet. Der er bygget tre nye markedshaller, som er blevet optimalt og moderne indrettet, bl.a. med fjernkøling. I alt dækker hallerne 67.000 m2, og der er fortsat mulighed for at bygge yderligere 30.000 m2.

Totalentreprenør på byggesagen blev KPC i København, og til at løfte den store opgave med at producere og montere de mange betonelementer blev Spæncom valgt. Designet har Creo Arkitekter stået for, og de fik lov til at lege med farverne, så der kunne opnås et spil i det visuelle udtryk. 
Det bærende system består primært af hammerhovedsøjler og tagplader, men også vægge og bjælker i mindre omfang. Søjlerne er monteret i mere end 500 A-fundamenter. Derudover er hallerne opbygget af sandwich facadeelementer på de første 3-3,5 m. Disse facadeelementer spænder mellem A-fundamenterne og resten af facadekonstruktionen.

– Det har været et spændende og meget lærerigt projektforløb, fortæller KPC’s projektleder Mickael G. Andersen. Vi valgte meget tidligt i projektfasen at gennemgå projektet med Spæncom for at få belyst, hvilke udfordringer der kunne opstå, og ud fra Spæncoms ønsker blev byggepladsplanerne udarbejdet. Vi fik herefter klarlagt, hvordan disse planer kunne hænge sammen med de planer, som de andre entreprenører på pladsen havde. Da vi tog snakken tidligt i processen, har dialogen og samarbejdet været helt i top. Vores tanker var så at sige altid 14 dage foran i forhold til, hvad der skulle ske. Det er noget, alle har kunnet drage fordele af.

– Tidligt i projektfasen blev det ligeledes fastlagt, hvem der skulle levere hvad og hvornår, og alle detaljerne blev gennemgået. Her bidrog Spæncom positivt med viden, erfaring og ikke mindst rådgivning i forbindelse med detaljering af konstruktionssamlingerne, og hvordan tingene kunne løses. Det har været et forløb med løsningsorienterede personer, der har hjulpet hinanden, og det har medvirket til et rigtigt godt samarbejde, konkluderer Mickael G. Andersen.