Det samlede projekt består af 2 karré bebyggelser (byggefelt 1+2) og en selvstændig mindre bebyggelse (byggefelt 3).

De 3 byggefelter er adskilt af offentlige gadearealer. Samlet indeholder projektet ca. 28.000 m2 etageareal fordelt på ca. 5.100 m2 erhvervslejemål og 22.900 m2 boliglejemål.

Spæncom er blevet udvalgt til at levere betonelementerne. Leverancen starter i december 2018 og består af huldæk, massive dæk, søjler, bjælker og vægge.

Projektet er en del af det samlede byomdannelsesprojekt i Odense, hvor Thomas B. Triges Gade omlægges til boliger opført ovenpå en underjordisk p-kælder, som Spæncom også har leveret betonelementer til. P-kælderens bærende konstruktioner er projekteret af Sweco, og de har i deres projektering forudsat de ovenliggende bygninger båret i punkter, i hovedtræk svarende til søjleplaceringerne i p-kælderen, hvorfor Spæncom har leveret nogle ret kraftige søjler til denne p-kælder.

Illustration: Arkitema Architects