En nylig ændring i salgsafdelingen hos Spæncom skal fremover skabe større transparens og værdi for kunderne og deres rådgivere på store byggeprojekter.

Sælgerne vil fremover koncentrere sig om salg og kundepleje, mens en nyoprettet afdeling for BIM og kalkulation stiller digitale ressourcer, kompetencer og simuleringsværktøjer til rådighed. Målet er tidlig involvering i projekterne, med tværfagligt samarbejde om den optimale løsningsmodel og prissætning.

Skruer op for digital tilgang
Til at lede den nyoprettede og fokuserede afdeling er Kim Schmeltz udnævnt til BIM- og Kalkulationschef. - Essentielt for både kunderne og os er, at vi bliver inddraget i den tidlige fase i byggeprojekterne, forklarer han. - Et stort antal entreprenører, ingeniører og bygherrerådgivere ser klart fordelene i det tidlige samarbejde med tværfaglig sparring, og ikke mindst styrkerne ved udnyttelsen af de kraftfulde og detaljerede BIM-værktøjer. Hos Spæncom styrker vi nu intenst BIM-ressourcerne mod den tidlige involvering på salgssiden, og dette vil have stor effekt på de næste led i processen, de løsninger vi ender op med, og kvaliteten, transparensen og detaljeringsgraden i simuleringer og prissætning. Mens sælgerne tager sig af den ’bløde’ side af salget og den direkte kontakt med kunderne herom, kigger BIM- og Kalkulationsafdelingen mere på de faste rammer, hvor det handler om økonomi, og hvor der sigtes mod at ramme en skarp prissætning ud fra fleksible simuleringer. - Vi fokuserer meget på materialerne, selve konstruktionsdelen, og sammensætningen af bygningsprojektet, siger Kim Schmeltz. Vi bringer vores specialviden og erfaring i spil over for vores kunder og deres rådgivere, så vi med BIM-værktøjer kan nå frem til det optimale setup for byggeriet, og vi går meget ind i en analyse af, hvad det egentlig er, der giver kunden mest værdi i den sidste ende.

Vil gerne præge inputtet fra kunderne
Kim Schmeltz pointerer, at Spæncom foretrækker de byggeprojekter, hvor BIM-siden er opfyldt, og at virksomheden også klart ser en tidsgevinst i forhold til de traditionelle sager. - Tidlig sparring på tværs, også med leverandørerne i et projekt, gør at der kan findes frem til et godt setup af løsninger, hvor forskellige faktorer kan justeres, leveringstiden forkortes, og prisen gøres mindre, uden at vi går på kompromis med kvalitet og funktionalitet. - Vi vil gerne forsøge at præge vores kunder og rådgivere, så de leverer deres input til os på den mest hensigtsmæssige måde, siger Kim Schmeltz. – Jo tidligere involvering og dialog om projekterne, des tidligere og bedre har vi mulighed for at stille nogle effektive redskaber til rådighed for hele designløsningen. Jeg ser fx muligheden for at stille vores 3D-løsninger til rådighed i designfasen, så vi kan være med til at præge det input, vi får tilbage, og så kunden og rådgiverne anvender de standardløsninger, vi har hos os. Når materialet kommer ind i huset, har vi dermed langt bedre overblik, og ved, hvad løsningerne koster. Det gør, at vi kan give en mere nøjagtig prissætning, og at vi lettere kan modificere løsningerne ved at skrue op og ned for enkelte faktorer, fordi de rigtige værktøjer allerede er i spil fra starten, lyder det fra Kim Schmeltz. - Når vi taler om design, er informationsniveauet og detaljeringsgraden ofte en udfordring. Men hvis vi stiller vores viden og redskaber til rådighed i en tidlig fase, højnes kvalitet og prissætning væsentligt, og der spares tid, fastslår Kim Schmeltz.

Præcisering og skarp prissætning
BIM – Bygnings Informations Modellering – vinder generelt indpas i byggebranchen på strategisk niveau, og omfatter såvel 3D-visualisering, simulering, samt tid og økonomi, ofte betegnet som 4D og 5D. Hos Spæncom har man arbejdet med 3D siden 2007, men de seneste år er der for alvor kommet gang i udviklingen, og Spæncom satser på eskalering af BIM på både design-, produktions-, og salgssiden. Den aktuelle ændring på salgssiden sætter fokus på den tidlige involvering i projekterne, med stor effekt på at opnå det bedste setup og den mest nøjagtige og optimale prissætning for kunden. Dermed kan Spæncom bedre fortælle kunden om alternative løsninger, anbefale en løsning, og forklare og dokumentere over for kunden, hvad det vil betyde med hensyn til leveringstid og priser. Jo mere præcise man kan være omkring projektering og udførelse fra starten, jo større bliver gevinsten i de følgende led, fordi der opnås langt større klarhed, og ikke først senere skal til at afdække diverse risici og usikkerheder.