Spæncom har nu sat fart på den digitale projektering og går efter en målsætning om, at 50 procent af alle elementtyper skal projekteres i 5D ved udgangen af 2018 – med økonomi og tid som fjerde og femte dimension.

Det stiller både krav til virksomheden selv men i høj grad også til deres samarbejdspartnere. 

På Islands Brygge i København er Spæncom lige nu involveret i det andet af to boligbyggerier ved navn ”HavneBryggen”, som udføres i samarbejde med NCC Danmark A/S. For konstruktionstekniker Patrick Culleton, som har været ansat hos Spæncom i 20 år, er selve opgaven med at projektere vægge til de nye boligbyggerier ikke ny – men det er arbejdet med 3D-modellering. 

– I begyndelsen var jeg skeptisk over for effektiviteten af 3D, men efter bare to måneder var jeg overbevist og kunne tydeligt se fordelene, fortæller Patrick Culleton, der anser overgangen til 3D-modellering som den mest markante udvikling inden for i byggebranchen i hans tid. 

Det første af de to HavneBryggen-byggerier, ”Polaris”, som blev afsluttet for nylig, var det første projekt, Patrick Culleton gennemførte i 3D - og læringskurven har været stejl, forklarer han: 

– Processen fra det første til det andet projekt er helt klart blevet mere strømlinet og kører nu smertefrit. Vi oplever et rigtigt fint samarbejde med NCC og deres konstruktionsafdeling. 

En klar målsætning
Spæncoms målsætning på det digitale område er at kunne tilbyde alle elementtyper i 3D ved udgangen af 2017. Patrick Culleton fremhæver særligt fejleliminering og bedre sammenbyggelighed som de primære styrker ved at anvende 3D-projektering i Tekla sammenlignet med 2D CAD-projektering, som indtil for nylig var hans foretrukne arbejdsredskab. 

I år har Spæncom besluttet at tage skridtet videre og udvide virksomhedens digitale vision med en målsætning om, at 3D-modellerne yderligere skal udbygges med information om tid og økonomi, så der i stedet bliver tale om 5D-modeller.    

– Vi besluttede i år, at vi gerne ville sætte fart på udviklingen, da det helt tydeligt er den vej, det går i branchen. Indtil videre har vi udvalgt en række projekter, hvor kunderne også er indstillet på at arbejde digitalt, siger adm. direktør Torben Bloch Nielsen, der ser 5D-projektering som langt mere end blot et internt arbejdsredskab for Spæncom. 

Et kommunikationsværktøj
Torben Bloch Nielsen er ikke i tvivl om, at samarbejde er nøglen til succes i forhold til digital konvertering, og det gælder ikke kun internt i Spæncom men i hele byggebranchen: 

– De nye digitale modeller skal ses som kommunikationsmodeller, som medfører færre misforståelser og mulige grænseflader mellem de involverede parter. Hvis vi skal lykkes med at ændre vores arbejdsmetode, så er det helt afgørende, at vi bliver involveret i projekterne tidligere. Det er simpelthen ikke noget, vi kan løfte alene, og derfor håber vi selvfølgelig, at endnu flere af vores kunder og samarbejdspartnere vil være åbne over for de nye muligheder. 

Torben Bloch Nielsen fortæller, at Spæncom har nedsat en projektgruppe med særligt fokus på at afprøve og udvikle 5D-projekter. Derudover uddanner virksomheden løbende medarbejdere i at anvende de nye programmer og modeller. 

– Vi er selvfølgelig også på udkig efter medarbejdere, som har specifikt kendskab til 3D- og 5D-projektering, siger Torben Bloch Nielsen.