Grundlaget for Spæncoms sikkerhedsarbejde er at opdage og korrigere risici før hændelser og ulykker opstår. Det kræver et arbejdsklima, hvor alle medarbejdere bekymrer sig om hinanden. "Tidlig påvirkning" var også temaet for Spæncoms årlige sikkerhedsuge, hvor alle virksomhederne i Consolis Gruppen fokuserede på arbejdet hen imod en kultur med nul ulykker.

Don’t walk by – gå ikke forbi – er et af motto’erne i Consolis Gruppen, som betonelementvirksomheden Spæncom er en del af. Alle skal tænke på deres kollegaer og turde sige fra, hvis nogle bevidst eller ubevidst gør noget risikofyldt.

– For mig handler det om at udvikle en sikkerhedskultur, som engagerer samtlige medarbejdere. I Consolis og Spæncom har vi sat høje mål og arbejder for en kultur med nul ulykker. Alle har mulighed for at påvirke både sin egen og andres arbejdsmiljø, siger Niels-Christian Rask, der er ansvarlig for sikkerhed og arbejdsmiljø hos Spæncom.

Synlig sikkerhedsledelse
Det er ofte specifikke situationer, der danner grundlag for konstruktive diskussioner, og som fører til en handling. Bruges de rigtige værktøjer? Er en bestemt opgave udført på den sikreste måde? Hvad ligger der bag en risikabel adfærd: Er det skødesløst, eller har medarbejderen ikke mulighed for at handle anderledes? I sidstnævnte tilfælde, hvad skal arbejdsgiveren ændre for at gøre arbejdspladsen sikrere?

En metode som kaldes VFL (Visual Felt Leadership) eller Synlig sikkerhedsledelse, anvendes til at diskutere risici og herefter enten fjerne risikoen eller tage de nødvendige forholdsregler.

– Synlig sikkerhedsledelse går ud på at være en god kollega og en god leder og ikke ignorere situationer, der ikke føles rigtig. Ved ikke at reagere bliver det jo en slags stille accept, siger Niels-Christian Rask.

Det er vigtigt at være opmærksom på positive eksempler. Hvis en person, der har valgt at arbejde sikkert, bliver bekræftet, mindskes risikoen for, at han eller hun ikke glider ind i en forkert arbejdsrutine. Det er også vigtigt at forudsige daglige risici og forebygge ulykker på alle niveauer, hvilket er grundlaget for alt sikkerhedsarbejde i Spæncom.

Risikovurdering af hele kæden
Proaktivitet, forudsigelse af risici og forebyggelse af ulykker, før de sker, er grundlaget for alt sikkerhedsarbejde i Spæncom og Consolis. Risikovurderinger udføres dagligt og på alle niveauer. De danner grundlaget for strategier og handlingsplaner med klare mål.

Det handler også om at se, hvordan de forskellige dele af virksomheden er forbundet. Spæncom har en række forskellige processer: salg, konstruktion, projektledelse, produktion og montage. Hvad kan man gøre allerede i projektfasen for at minimere risici senere i kæden? Det er vigtigt at identificere, hvad der kan gøres for at reducere risici i forretningsgangen og i planlægningsfasen.

– Det kan for eksempel handle om, hvorvidt designet er usikkert, eller hvor store betonelementerne kan være, så de fortsat kan håndteres sikkert. Vi bør handle på grundårsagerne, ikke symptomerne. Det er vigtigt, at en identificeret risiko ikke fører til en ulykke, siger Niels-Christian Rask.

Sikkerhedsuge intensivere sikkerhedsarbejdet
Da Spæncom i uge 11 arrangerede deres årlige sikkerhedsuge (11. – 15. marts) blev samtlige medarbejdere engageret på forskellige måder alt efter deres funktion. Præsentationer og film blev kombineret med gruppediskussioner, uddannelse og øvelser.

– Sikkerheden har altid højeste prioritet, men på denne måde øger vi intensiteten yderligere. Det bryder den daglige rutine og løfter arbejdet til næste niveau, siger Niels-Christian Rask.

Samarbejde giver kreative løsninger
Det bevidste sikkerhedsarbejde igennem de sidste mange år har i høj grad reduceret antallet af ulykker, men der forekommer stadig hændelser, fortæller Niels-Christian Rask, som derfor ser et stort potentiale i det tætte samarbejde, der finder sted inden for Consolis.

– Vi arbejder for at skabe en fælles standard. Gode eksempler kommer fra alle virksomheder i Consolis, uanset land. Det er dejligt, at der deles så mange gode løsninger. Og vi har vores fælles mål om at udvikle en nul ulykke kultur, siger Niels-Christian Rask.

- Vores kunder ønsker at arbejde sammen med en leverandør, der tager disse spørgsmål alvorligt og arbejder systematisk og målrettet. Og vigtigst af alt - at ingen kommer til skade.

 

Mere information:

Syv step for et succesfuldt sikkerhedsarbejde:

  1. Sikkerhed står altid øverst på dagsordenen. Risikovurderinger foretages på alle niveauer og før hvert projekt og arbejdsdag. Det handler også om at se, hvordan hele kæden er forbundet, hvordan en beslutning i en proces kan påvirke andres sikkerhed.
  2. Omhyggelig indsamling og sammenligning af hændelses- og risikorapporter gør det lettere at se, hvor indsatsen er påkrævet. Statistikken er et uundværligt redskab til at træffe den rigtige beslutning.
  3. En sikkerhedskultur, der tilskynder medarbejderne til at beskytte hinandens sikkerhed og rapportere observerede risici og risikoadfærd, medfører, at ulykker kan forhindres, før de sker.
  4. For at fremme fortsat risikorapportering fra medarbejderne kræves der konstant feedback på, hvad deres rapporterede observationer har ført til. Det er vigtigt, at de bemærker, at de kan gøre en forskel.
  5. Regelmæssige og konstruktive sikkerhedssamtaler (Synlig sikkerhedsledelse) mellem ledere og medarbejdere, hvor både observerede mangler og hvad der fungerer godt fremhæves, styrker sikkerheden på arbejdspladserne.
  6. En årlig sikkerhedsuge med foredrag, workshops, træning og andre fælles aktiviteter fremhæver emnet yderligere og intensiverer sikkerhedsarbejdet.
  7. Klare mål og opfølgning er afgørende for at drive udviklingen i den rigtige retning.
Pressekontakt

Brug for yderligere oplysninger?

I Spæncom har vi mange spændende historier at fortælle. Vi vil gerne dele dem med journalister og andre interesserede. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder det, du søger, eller hvis du har spørgsmål.

Kommunikationschef Per Bachmann E-mail: pba@spaencom.dk Mobil: 2844 4832
Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Kontakt os