Sikkerhed og sundhed for alle er af største vigtighed i hele Consolis-gruppen. Spæncom overvåger derfor dagligt virkningerne af Corona virussen og har truffet alle nødvendige forholdsregler for at forhindre, at virussen spreder sig.

Virksomheden følger reglerne og instruktionerne udstedt af de danske myndigheder og Consolis koncernen.

Spæncom har opsat følgende retningslinjer for at hjælpe til med at minimere smitten, men fortsat holde produktionen i gang.

  • Hvor det er muligt arbejdes der hjemmefra, og på fabrikkerne og byggepladserne er der igangsat særlige regler vedr. arbejdsgangene, spisepauser og rengøring.
  • Interne møder og eksterne møder med kunder og leverandører udføres via telefon og/eller videosystemer.
  • Besøg på Spæncoms fabrikker og kontorer er forbudt undtagen for normal levering af varer og materialer. Ved disse leveringer er der taget de nødvendige forbehold.

”Vi overvåger situationen dagligt og træffer de nødvendige beslutninger for at sikre vores forretning og leverancerne til kunderne, ”siger Magnus Ström, administrerende direktør i Spæncom.

Indtil videre har Corona virussen ikke haft nogen indflydelse på leveringen af betonelementerne. Spredningen af ​​sygdommen og mulige tilfælde af sygdom og karantæne samt vanskeligheder med at få råvarer og materialer kan dog medføre forsinkelser i den fremtidige levering af betonelementerne. Hvis det bliver tilfældet, vil de berørte entreprenører straks blive underrettet.

”Vores mål er selvfølgelig at projektere, producere og levere vores elementer til byggepladserne i henhold til de indgåede kontrakter, ligesom vi vil montere elementerne på de projekter, hvor vores montageafdeling er hyret ind. Indtil videre vil vores forretning fortsætte som normalt, så vi overholder vilkårene og betingelserne i vores kontrakter. Skulle vi komme i den situation, at vi ikke kan overholde vores forpligtigelser, på trods af de forebyggende foranstaltninger, som vi har indarbejdet, men hvor vi står over for forhold, som vi ikke er herre over, og som vil kunne give os ret til tidsfristforlængelse og betaling, vil vi straks informere de forskellige aktører”, siger adm. direktør Magnus Ström. "Til gengæld håber vi, at vi vil modtage hurtige og ajourførte oplysninger fra vores kunder, hvis vores betonelementer ikke kan modtages som aftalt."