Når der skal handles betonelementer ind, står entreprenørerne ofte overfor, om de skal købe en samlet pakke hos én leverandør eller handle ind hos flere forskellige leverandører.

I Hillerød opfører Balder Hillerød ApS 27 udlejningsboliger i den nye bydel, Stationszonen, der foruden at ligge lige ved Hillerød station også er i gåafstand fra både SlotsArkaderne og Frederiksborg Slot. Bydelen skal rumme Nordsjællands nye campusområde. Byggeriet startede i efteråret 2018 og forventes færdiggjort medio 2020. Den færdige ejendom, der er tegnet af Holscher Nordberg A/S, kommer til at bestå af en trekantet karré i 3-5 etager med afrundede hjørner og i varierende højde. Samlet bliver ejendommen på 10.650 m2 boligareal, hvor lejlighederne pga. formen på ejendommen bliver meget varierende i deres udformning og størrelse – fra 62 m2 til 110 m2.

Totalentreprenør på projektet er Raundahl & Moesby Øst A/S. Projektchef Christian Gudme-Knudsen står i spidsen for projektet. Han oplevede udfordringerne ved at købe betonelementer ind fra flere forskellige leverandører. 

”Når vi entrerer med flere forskellige leverandører oplever vi, at de ikke taler samme sprog. Samtidigt giver det også montagemæssigt en del logistikmæssige udfordringer, når der er flere telefonlinjer ud af huset.”

Også forskellen på leverandørernes samarbejdsformer og leveringstider kan give udfordringer.

”Nogle leverandører er mere firkantede end andre i forhold til, hvor meget de ønsker at oplyse, og hvordan de forholder sig til at sende filer frem. Leveringstiderne kan også være vidt forskellige fra leverandør til leverandør, så der skal vi bruge ressourcer på at finde ud af, hvilke muligheder der så er i forhold til at få et ordentligt flow i byggeprocessen.”

Hos Spæncom har de gode erfaringer med, hvordan kunden oplever merværdi ved at købe en samlet pakke.

”Vi ser typisk et meget bedre samarbejde med kunden, når det hele samles hos én leverandør”, fortæller projektchef Thomas Holten Nielsen. ”Det er især på transaktionsomkostningerne kunden oplever økonomisk værdi, idet logistikken er mere simpelt, og udformningen af de enkelte elementer passer sammen, når det kommer fra samme leverandør. Er det et projekt, hvor Spæncom bliver involveret tidligt i processen, giver det yderligere fordele i forhold til at optimere projektet og dermed sikre et hurtigere, bedre, og mere lønsomt projekt, ved at involvere viden fra både konstruktion, produktion og montage.”

Christian Gudme-Knudsen vil overveje samarbejdsformen næste gang, han skal købe elementer ind til et byggeprojekt.

”Vi vil helt klart vurdere, om ikke elementleverancen skal handles ind hos én leverandør inklusiv montage, så vi kun har én kontaktperson. Derudover også hvilken bips model elementleverandøren skal have med i pakken, så vi optimerer projektets totaløkonomi bedst muligt ved at have en proces, der kører på skinner.”