Gennem 70 år har en af Danmarks største aktører i byggeriet gennem bredt samarbejde og en innovativ tilgang udviklet og fremstillet betonelementløsninger til projekter i alle størrelser.

Som den første i Danmark introducerede grundlæggeren Jannik Ipsen forspændt beton i 1947 og muliggjorde den teknologi, der siden har været grobunden for det danske betonelementbyggeris ekspansion.

I dag kan Spæncom se tilbage på en historie, der startede med en ordre på elementer til en villa i Glostrup, til i dag at levere løsninger og rådgivning til alle typer byggerier fra etageboliger til P-huse og virksomhedsdomiciler.
Men rejsen har ikke været uden bump. De senere års hårde krisetider har krævet klare forretningsstrategier og hårdt arbejde.

– Den nu overståede økonomiske krise har haft sine konsekvenser. Men gennem en klar strategi om vedholdenhed, konsolidering og organisatorisk fleksibilitet, er vi kommet stærkere ud på den anden side og er nu i vækst, fortæller adm. direktør Torben Bloch Nielsen og uddyber: 

– Omstillingsparatheden i både ledelse og hos den enkelte medarbejder har været afgørende. Vi har haft held med at bibeholde en virksomhedskultur, der har vist omverdenen, at vi insisterer på at fastholde værdighed, kvalitet og vores innovative tilgang på trods af modgang. Loyaliteten fra vores kunder og medarbejdere har gjort, at vi har kunne implementere forandringer i processer og strukturer hurtigt og effektivt. Det har givet os styrken til at modstå de globale udfordringer. 

Aktuelt har Spæncom en lang række byggeprojekter rundt om i landet. I tillæg til en igangværende organisatorisk optimering, står en række fokusområder særligt stærkt.

Udvidelse af produktionskapaciteten
På baggrund af en høj efterspørgsel, og for at sikre en stabil leverancesituation til kunderne, har Spæncom udvidet produktionskapaciteten rundt om i landet. 

– Betonelementer er for nogle kunder blevet en flaskehals. Derfor udvidede vi i år vores fabrik i Aalborg til også at omfatte huldæk produktion. Der produceres på højtryk allerede, og vi står med ca. 200.000 m2 i ordrebogen alene fra Aalborg, så det har vist sig at være et kærkomment tiltag. Endvidere øgede vi vores væg- og facadeproduktion i Kolding, så vi også kunne efterkomme den øgede efterspørgsel på disse produkter, fortæller Torben Bloch Nielsen.

Kompetent mandskab
I Spæncom arbejdes der på at styrke organisationen på flere fronter. Herunder fastholdelse og tiltrækning af markedets bedste kræfter:

– For at kunne imødekomme markedets krav er det vigtigt, at vi, sammen med vores kunder, har et stærkt fokus på projektering og projektledelse. Derfor er det glædeligt, at vi stadig kan tiltrække både nyuddannede og mere
 erfarne medarbejdere til Spæncom, siger Torben Bloch Nielsen. 

Herunder er et skarpt fokus på arbejdsmiljøet et af de primære parametre, der tiltrækker dygtige medarbejdere til Spæncom. Ønsket er, at alle skal trives i hverdagen - både fysisk og psykisk - gennem trygge og fleksible rammer.

– For os er et godt arbejdsmiljø ensbetydende med, at det er sikkert at gå på arbejde, og at vi taler ordentligt til hinanden. Der skal være forståelse for, at vi alle er forskellige. Vi taler meget om work-life-balance her, hvilket vil sige, at vores medarbejdere skal kunne have en sammenhængende hverdag. De skal kunne varetage deres interesser og familieliv sideløbende med deres arbejdsuge, siger Torben Bloch Nielsen.

Digital konvertering
Den digitale projektering har Spæncom nu for alvor sat fart på og arbejder med et mål om, at 50 procent af alle elementtyper skal projekteres i 5D ved udgangen af 2018 – med økonomi og tid som fjerde og femte dimension. Ifølge Torben Bloch Nielsen er samarbejde nøglen til succes i forhold til digital konvertering, og det gælder såvel internt i Spæncom og i byggebranchen som helhed: 

– Vi skal sammen med vores kunder dyrke et stærkt og kompetent projektforløb, hvor vi involveres tidligt for at sikre fejlfrie og optimerede processer. De nye digitale muligheder skal ses som kommunikationsmodeller, hvor især BIM/VDC (Virtual Design and Construction) er et stærkt våben. Det medvirker til en højere projektkvalitet, der mindsker omkostningerne og øger effektiviteten, fortæller Torben Bloch Nielsen. Han tilføjer, at Spæncom har nedsat en projektgruppe med særligt fokus på at afprøve og udvikle 5D-projekter.