montage

Formålet med montagevejledning er at give en fyldestgørende beskrivelse af, hvilke sikkerheds- og montagemæssige forhold, der skal iagttages og udføres ved montage af Spæncoms betonelementer, da det kræver nøje planlægning at gennemføre betonelementmontage på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Når elementerne er produceret, kan et byggeprojekt fuldendes af vores erfarne montører, som har stor kompetence inden for montage af elementer til byggerier af enhver slags, og derved klarer montageafdelingen alt hvad der har med montage af betonelementer til den aktuelle byggesag at gøre. 

Men skal Spæncom ikke montere egne elementer, er der en række sikkerheds- og montagemæssige bestemmelser og anmærkninger, der gør sig gældende ved montage af Spæncoms betonelementer. Nedenfor beskrives hvad der skal planlægges før montage, under montagen og efter montagen.

Inden montagen af betonelementer, kan man som udgangspunkt følge retningslinjerne nedenfor:

 

1. Det er vigtigt, at man har gennemgået de nødvendige oplysninger for montagen af Spæncom betonelementer, såsom løft, anhugning, forskellige krav, brug af personlige hjælpemidler m.m.
 

 

2. Modtag aktuelle supplementer for montage af særlige elementer, som kræver Spæncoms leverandørvejledning, og at de findes på byggepladsen.

 

 

3. Modtag "Branchevejledningen om montage af betonelementer og letbetonelementer".

 

 

4. Leverings- og montagerækkefølgen er planlagt således, at elementerne leveres og evt. lagres i den rækkefølge, hvori de skal monteres.

 

 

5. Alle oplysninger om elementernes placering i byggeriet findes på de af Spæncom fremsendte nummerplaner. Elementtegninger og nummerplaner skal derfor forefindes på byggepladsen.
Oplysninger om elementets nummer, vægt og længde findes også anført på elementets mærkeseddel.

 

 

6. Er adgangsvejene i orden? Vejene skal om vinteren være ryddet for sne og gruset i fornødent omfang.

 

 

7. Er der mindre skader i betonelementerne?

 

 

leverandørvejledning - et montage supplement

Spæncom har udarbejdet en leverandørvejledning, der er et montage supplement for Spæncoms elementer til "Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer".