projektering - KB, KBB, KBE og KBBE

forskydning

Stregbetonbjælkerne armeres med bøjler i henhold til reglerne i EC 2. Af praktiske grunde kan det være nødvendigt at udføre bjælken med et overskud af bøjningsbæreevne. Hvis det ønskes kan bøjlearmeringen dimensioneres tilsvarende. Ved høje forskydningspåvirkninger – typisk ved relativt korte bjælker med stor belastning – kan en kraftig bøjlearmering være nødvendig. Forskydningskapaciteten af IB bjælken kan øges ved at øge længden af de massive endestykker. Af økonomiske årsager gøres disse ellers så korte, som standardformstykkerne tillader – normalt dog ikke under ca. en bjælkehøjde.

vridning

KBE-bjælkerne er altid påvirket af ekscentrisk belastning, og KB-bjælkerne har også ofte forskellig last på hver side af bjælken. Der kan i de fleste tilfælde ses bort fra regningsmæssig vridningspåvirkning på bjælken, hvis der kan etableres en momentstiv forbindelse mellem bjælken og de tilstødende plader. Vridningen optages i så fald som tillægsmoment i pladerne, hvis spændvidde derved skal regnes til centerlinie af bjælkekrop. Denne løsning foretrækkes normalt, da vridning ofte resulterer i at der må anvendes større bjælker end ellers nødvendigt. I montagesituationen vil det ofte være nødvendigt at sikre stabiliteten midlertidigt indtil forbindelsen mellem bjælke og plader er etableret.

KB-bjælker, der er centralt belastede for fuld belastning, kan dog normalt uden videre optage den vridning, der opstår, når den bevægelige belastning kan mangle på den ene side af bjælken. Det resulterende bøjlebehov vil i de fleste tilfælde være mindre end for fuld central last. Desuden vil en sådan bjælke i praksis som oftest være indspændt mellem dækkene, og altså hindret i at vride frit.

For bjælker, der ikke er fastholdt og skal beregnes for vridning i kombination med maksimal lodret last, kan bæretabellerne ikke anvendes, idet vridningspåvirkningen reducerer forskydnigs- og momentkapacitet. Tal med Spæncom i disse tilfælde.

ophængslast

Udover den bøjlearmering, der er nødvendig til optagelse af forskydning og vridning, forsynes bjælkerne med bøjler, der fører konsollasten op til bjælkeoverside.

negative momenter

Strengbetonbjælker er normalt armeret således, at forspændingen giver en kraftig trykspænding i undersiden og en vis trækspænding i oversiden. Negative momenter vil forøge disse spændinger, og må derfor som regel undgås. I bjælker, der ikke er maksimalt armerede, kan en vis forøgelse af spændingerne dog tolereres.

Ved bjælkeenderne er det muligt at isolere en del af den forspændte armering, og derved reducere betonspændingerne. På denne måde er det som regel muligt at opnå en vis overragende ende, men det beror på beregning i hvert enkelt tilfælde.

konsolarmering

Konsollernes forankring til bjælkekroppen består dels af de normale bøjler, og dels af forankrede beslag i konsolhylden. Konsollernes lodrette bæreevne afhænger af konsolhylden. Konsollernes lodrette bæreevne afhænger af konsolhøjden, den samlede forankring og den samtidigt virkende vandrette kraft.

Bæreevnen for en 200 mm konsol kan altid regnes til 35 kN/m og kan normalt designes til en bæreevne på 110 kN/m
under forudsætning af, at de vandrette kræfter ikke overstiger 25 % af den lodrette last. Større vandrette trækkræfter på konsollen reducerer den lodrette bæreevne.

Større belastninger kan optages ved større konsolhøjder eller ved forøget bøjlearmering.