Huldæk • Vægge (D2.2xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem huldæk og væg.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.231


   Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende væg.

D2.232

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende bagvæg ved etagekryds.
Linjelast < 350 kN/m.

D2.233

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende væg ved etagekryds.
Linjelast > 350 kN/m.

D2.234

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende væg med "skørt".

D2.235

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende væg med "skørt" ved etagekryds.
Linjelast < 350 kN/m.

D2.236

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende væg med "skørt" ved etagekryds.
Linjelast > 350 kN/m.

D2.237

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og bærende væg med konsol for vederlag.

D2.238

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og dobbelt bærende væg, uden stringerarmering i tværfuger.

Detalje med stringerarmering i tværfuge, se D2.239.

D2.239

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og dobbelt bærende væg, med stringerarmering i tværfuger.

Detalje uden stringerarmering i tværfuge, se D2.238.

D2.240

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og dobbelt bærende væg ved etagekryds og med stringerarmering i tværfuger.
Linjelast < 350 kN/m.

D2.241

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og dobbelt bærende væg og med stringerarmering i tværfuger.
Linjelast > 350 kN/m.

D2.242

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og ikke bærende væg ved sidekant af EX.

D2.243

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og ikke bærende væg ved sidekant af EX og ved etagekryds.

D2.244

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og ikke bærende gennemgående væg ved etagekryds.

D2.245

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og ikke bærende væg ved etagekryds.