Huldæk • RB-bjælke og stålbjælke (D2.5xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem huldæk og RB bjælke samt stålbjælke.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.530

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og RB-bjælke.

D2.531

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og stålbjælker SWT og HEB.