Huldæk • KBE-bjælke (D2.4xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem huldæk og KBE bjælke.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.430

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og KBE-bjælke med huller i KBE til fugearmering.

Bemærk: Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KBE-bjælken. Endvidere skal KBE-bjælken sikres mod kæntring under montage - se leverandørvejledning.

D2.431

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og KBE-bjælke med inserts/armeringskobling til fugearmering.

Bemærk: Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KBE-bjælken. Endvidere skal KBE-bjælken sikres mod kæntring under montage - se leverandørvejledning.