Huldæk • KB-bjælke (D2.3xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem huldæk og KB bjælke.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.330

Detaljen viser samling mellem EX-dæk og KB-bjælke.

Bemærk: Der tages hensyn til evt. vridningspåvirkning af KB-bjælken. Endvider skal KB-bjælken sikres mod kæntring under montage - se leverandørvejledningen.