Huldæk • Facader (D2.1xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem huldæk og facader.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D2.130

Detaljen viser samling mellem EX dæk og bærende sandwich facade med konsol.

D2.131

Detaljen viser samling mellem EX dæk og bærende sandwich facade ved etagekryds, med 30 mm understopning.
Linjelast < 350 kN/m. 

D2.132

Detaljen viser samling mellem EX dæk og bærende facade ved etagekryds med 30 mm understopning.
Linjelast > 350 kN/m.  

D2.133

Detaljen viser samling mellem EX dæk og ikke bærende væg.

D2.134


   Detaljen viser samling mellem EX dæk og ikke bærende sandwich facade ved etagekryds i gavl.