Hjørnesamling mellem facaderne (D4.3xx)

Nedenstående finder du hjørnesamlingen mellem facaderne

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen. 

D4.300

Detaljen viser samlingen mellem facader og et hjørneelement.

Ved facaderhjørner er det almindeligt at lukke med elastisk fuge indvendigt i stedet for at støbe ud mellem bagstøbningerne. Placering af modullinjerne som vist på tegningen giver de bedste muligheder for flest standardelementer.