fiskeopdræt

Spæncom sender betonelementer Down Under

Selvom der, i fugleflugtslinje, er over 15.000 km fra fabrikken i Aalborg til Tasmanien i Australien, er det ikke noget, der er til hindring for at sende 30 tanke den lange vej. Betonelementer er store og tunge og dermed dyre at transportere, hvilket giver en geografisk begrænsning i leverancerne, men når det drejer sig om betonelementer til tanke brydes de geografiske rammer. Det kan Spæncom i Aalborg med glæde konstatere efter, at de for alvor har fået hul igennem til det store udland med deres betonelementer til store tanke, der anvendes i landbruget og industrien til opbevaring af gylle, salt, foder og vand samt til fiskeopdræt. Ikke mindst inden for fiskeopdræt segmentet oplever Spæncom en stor interesse for deres tank koncept i det store udland.

 

  


 


 

klare fordele ved XPRES tanken

Vi giver optimal sikkerhed med 10 års garanti på tæthed og konstruktion.

En tank fra Spæncom består af massive forspændte elementer med udvendige kabler, der opspændes, når tanken er monteret. Der opnås således en række fordele på både holdbarhed, vedligeholdelse, montage, fleksibilitet og økonomi.

Fordele, der er medvirkende til, at Spæncom kan levere og montere markedets mest konkurrencedygtige gylletank.

Blandt de mange fordele kan nævnes:

- Massive elementer, der runder, hvilket gør det betydelig smukkere og lettere at montere en overdækning på en rund tank.
- Forspændt beton, der sikrer langt større styrke og minimere risikoen for revner i tanken.
- Kablerne ligger således helt tæt på elementerne hele vejen rundt, hvilket umuliggør klatring op ad tanken. Samtidig arbejder elementerne ens ved kulde- og varmepåvirkninger og ved omrøring.
- Synlige kabler således, at kablerne altid kan kontrolleres, intet er skjult.
- Ingen cementfuger til udligning af skævheder eller gummimembraner som kan svækkes mellem elementer, kun en indvendig elastisk fuge.
- Ingen vedligeholdelse,
- Kort leverings- og montagetid, da kablerne opspændes med hydrauliske donkrafte, når tanken er monteret. Der skal ikke efterspændes yderligere.
- Ekstra solide fedtfyldte plasticbelagte kabler.
- Kun et låseelement, som gør det let at kontrollere tanken ved 10 års beholderkontrol.
- Spæncoms gylletanke er også utrolig velegnet til minkgylle pga. forspændingen og den kraftige betonstyrke i elementet.
- Der etableres 1 eller 2 pumpesumpe, afhængig af ønske.

 

optimal sikkerhed

Hos Spæncom arbejder vi efter et certificeret kvalitetsstyringssystem. Denne certificering sikre, at du får en Spæncom tank, der opfylder gældende normer og produktstandarder og er din garanti for en gennemtestet og dokumenteret produktkvalitet.

Vi giver dig optimal sikkerhed med 10 års garanti på tæthed og konstruktion.

Spæncom imødekommer dine krav med kortest mulig leveringstid, og er i løbende dialog med dig gennem hele processen fra udarbejdelsen af tilbud til montage af tanken.


sikkerhed, miljø og kvalitet

Hos Spæncom bliver der gjort en stor indsats for sikkerhed, miljø og kvalitet.
Betonen, der anvendes til tankelementerne, opfylder kravet til aggressiv miljøklasse (eksponeringsklasserne XS1, XS2, XD1, XF2, XF3 og XA2) i henhold til EN 206-1 og DS 2426. Dette betyder, at en tank fra Spæncom blandt andet kan anvendes til forsuret gylle.


10 års beholderkontrol

Alle Spæncoms tanke for flydende husdyrsgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år.

Spæncom har medarbejdere, der er autoriseret til at foretage 10 års beholderkontrol.
Ved et kontrolbesøg sørger vi for, at kablerne, låseelementet, fugerne og elementerne bliver efterset og kontrolleret og vi ordner ligeledes alt papirarbejdet til myndighederne.
Er advarselsskiltet bortkommet, sørger vi for at montere dette igen.