Facader • Fundament (D4.1xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem facade og fundament

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D4.101

Detaljen viser samling mellem facade og insitustøbt fundament.

Der ilægges stålplade klip for opklodsning af facaden til det korrekte niveau.

D4.102

Detaljen viser samling mellem facade og og insitustøbt fundament med stigbøjlesamling.

Stigbøjlesamlinger anvendes hvor konstruktionens egenvægt ikke er tilstrækkelig til at sikre bygningens stabilitet. Hvor stigbøjlen skal sikre forskydningsoverførsel i vægskiven, bør støbeskellene gøres ru, eller der må på anden måde sikres mod glidning.