Facade fugning (D4.5xx)

Nedenstående findes samling for lodrette fuger mellem facader.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D4.501

Detaljen viser lodret fugesamling mellem to facader.

Fugning skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger - tegningen viser kun princippet for den elastiske fuge mellem facaderne.