EX - Tag • Facader (D1.9xx)

Nedenstående finder du samlingsdetaljer mellem tag udført i huldæk og facaden.

Samlingerne angiver generelle principper og Spæncom påtager sig ingen ansvar for den projektspecifikke anvendelse af samlingen.

D1.930

Detaljen viser samlingen mellem EX tagplader og bærende sandwich facade.

D1.931

Detaljen viser samlingen mellem EX tagplader og ikke bærende sandwich facade (gavl).