certificering

Spæncom arbejder efter et certificeret kvalitetsstyringssystem. Systemet opfylder kravene i DS/EN ISO 9001, og er certificeret af Dancert. Gennem denne certificering er der opnået både et produkt- og et systemcertifikat.
Spæncoms Montage er ikke omfattet af ISO 9001 certificeringen.
 

CE mærkning

Alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard, skal CE-mærkes.
Hvis en CE-mærkning er udført korrekt, er mærket en garanti for, at produktet opfylder Europæisk lovgivning og må sælges i hele Europa. Den, der markedsfører produktet, er selv ansvarlig for CE-mærkningen, men i de fleste tilfælde skal man som dokumentation have prøvningsrapporter og/eller et certifikat fra en notificeret institution.

Spæncoms betonelementer er CE-mærkede i overensstemmelse med nedenstående harmoniserede produktstandarder. For elementer hvor der ikke er en gældende produktstandard udføres attestationen efter EN 13369.
CE-mærkningen er forankret i EU's bestemmelser om Byggevarer (Byggevareforordningen) og indebærer, at produktion skal være overvåget. Denne overvågning foretages ligeledes af Dancert.

 

EN 1168 Præfabrikerede betonelementer - Huldækelementer (Xtrumax (EX) og Spancrete dæk (SPD))

 

EN 13224 Præfabrikerede betonelementer - Ribbeelementer til dæk (TT/TTD/TTS/TTP/Tribuneelementer)

 

EN 13225 Præfabrikerede betonelementer - Søjler, bjælker og rammer (Forspændte og slapt armerede bjælker og søjler)

 

 EN 14991 Præfabrikerede betonelementer - Elementer til fundering (A-fundamenter)

 

EN 14992 Præfabrikerede betonelementer - Vægelementer (vægge og facader)

 

EN 15050 Præfabrikerede betonelementer - Elementer til brokonstruktioner (Broelementer)

 

EN 15258 Præfabrikerede betonelementer - Støttemure


EN 13369:2013 Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter

 

Fabriksfremstillet beton

Spæncom overholder kravene/standarderne til fabriksfremstillet beton, idet vi har certifikat på ........

 

Beton i Norge

Spæncom overholder kravene/standarderne til beton i Norge, idet vi har certifikat på det Norske nationale tillæg (NA) der supplerer EN 206-1

 

Beton i Sverige

Spæncom overholder kravene/standarderne til beton i Sverige, idet vi har certifikat for fabriksfremstillet beton med certificeringsgrundlaget SS137003:2008 Betong - Användning av EN 206-1 i Sverige.

 

DS EN 10080:2006 Armeringsstål til beton - Svejselige armeringsstål