Spæncom har siden 70’erne været førende inden for salg, produktion og montage af præfabrikerede broelementer, der gør broarbejdet hurtigere, mere sikkert og ikke mindst billigere.

Grunden til den lavere pris på den samlede broløsning ligger i muligheden for industriel produktion af de enkelte komponenter samt en betydelig reduktion af deres vægt.

Et Spæncom brokoncept vil kunne bruges til bygning af alle landbaserede broer og underføringer, såvel for veje som for jernbaner. Spæncom har allerede leveret broelementer til mange forskellige typer af broer i Danmark - lige fra mindre gangbroer til store motorvejsbroer.

Med præfabrikerede broelementer har vi lagt de sidste 40 års know-how sammen i én samlet løsning, der gør det langt nemmere for dig som entreprenør at sikre økonomien i brobyggeriet. Uanset om det gælder landbaserede broer og underføringer til veje eller jernbanestrækninger tilbyder Spæncom en turnkey løsningsmodel, der fjerner mange af de sædvanlige risikoelementer ved støbning af broer på stedet. Selve opførelsen af broelementerne sker uden nævneværdige trafikale gener, og sammenlignet med en normal anlægstid på op til et år ved støbning på stedet, kan Spæncoms præfabrikerede elementer opstilles på 1-2 weekender. Æstetikken i broerne er samtidig langt lettere og mere moderne og indgår derfor meget harmonisk og tidssvarende i omgivelserne. På grund af kantbjælkedelenes relativt beskedne størrelser kan alle dele af broen monteres ved anvendelse af de samme maskiner, som alligevel er nødvendige til bygning af de øvrige dele af broen. Det giver en betydelig optimering af økonomien i projektet. Såvel brodæk som bropiller leveres fuldt færdige fra Spæncoms fabrik, og
broerne forsynes med præfabrikerede rækværker og eventuelt også trapper. Det sikrer en hurtigere færdiggørelse, idet det kun er arbejdet med adgangsforholdene til broerne, der mangler.
Vi mener, det er fremtidens måde at bygge broer på.

Se f.eks. vores referencer, hvor du finder forskellige eksempler på de broer, Spæncom har leveret elementer til.

Betonelementer

Referencer på elementbroer

Spæncom har siden starten af 70'erne været førende inden for salg, produktion og montage af præfabrikerede broelementer.

Se referencer på elementbroer
Sammen med kunden håndterer og løfter vi ethvert byggeri og indfrier dets fulde potentiale. Det er vores betonpionerer, der bygger Danmark. Kontakt os