beregningseksempel

I de følgende eksempler gennemgås beregning for en LB etagebjælke med spændvidde 8,0 meter med EX 27 etagedæk - med en spændvidde på 10,0 meter.

Eksempel:

Belastninger

kN/m2

Partialk.

Perm. kN/m

Aktuel kN/m

Regn. m. kN/m

Afretning + gulv

1,50

1,00

15,00

15,00

15,00

EX plader

3,89

1,00

38,90

38,90

38,90

Bevægelig last incl. lette vægge

3,00

1,50

0,00

30,00

45,00

 

Samlet nyttelast

 

 

 

53,90

 

83,90

 

98,90

 

valg af bjælketype

Til det overordnede valg af bjælketype og statisk model kan bæreevnekurverne anvendes.
I det aktuelle eksempel kan der iflg. kurverne enten vælges en simpelt understøttet LB 84/27 bjælke eller en LB 66/27 bjælke regnet kontinuerlig over lige store fag.
Vælges den simpelt understøttede bjælke kan bæreevnetabellerne (under udarbejdelse) anvendes til en nærmere vurdering af revne- og balancekriteriet.
Vælges det derimod at anvende den kontinuerlige bjælke må Spæncom ingeniører kontaktes for en nærmere kontrol af bjælken under de faktiske statiske forhold.

dimensionering med bæreevner

LB 84/27 har følgende bæreevner:

q ud = 99,7 kN/m (under udarbejdelse)
q rev = 70,5 kN/m (under udarbejdelse)
q bal = 40,0 kN/m (under udarbejdelse)

Denne bjælketype har altså netop tilstrækkelige regningsmæssig kapacitet, medens revnebæreevnen er overskredet. Balancebæreevnen er overskredet lidt, men inden for 50 %, hvilket vil medføre begrænsede krybningsdeformationer.

konsekvensklasse

De regningsmæssige bæreevne, som er anført i bæretabellerne gælder for alle konsekvensklasser. I henhold til Eurocode korrigeres laster, hvis konsekvensklassen ændres. Bæreevnen er uændret.

Selvom det ikke er et normalkrav, dimensioneres Spæncom-bjælker normalt således, at der ikke opstår revner for den maksimale belastning der kan tænkes at forekomme. Revnebæreevnen angiver den belastning, der svarer til den første revnedannelse, idet den er beregnet således, at spændingen i undersiden netop svarer til betonens karakteristiske bøjnings trækstyrke. Hvis maksimalbelastningen på elementerne overstiger revnebæreevnen, må det eftervises at revnevidden ikke overskrider normens grænser, og desuden vil det som regel være tilrådeligt at sørge for, at revnerne er lukkede for den hvilende last – med andre ord: at der er tryk i hele tværsnittet for den stadigt forekommende belastning. Disse eftervisninger må foretages på grundlag af Spæncom’s detailberegninger.

revnekriteriet

Spæncom bjælker dimensioneres normalt således, at der ikke opstår revner for den maksimale belastning, der kan tænkes at forekomme. Revnebæreevnen angiver den belastning, der medfører den første revnedannelse, idet den er beregnet således, at spændingen i undersiden netop svarer til betonens karakteristiske bøjningstrækstyrke. Hvis maksimalbelastningen på elementerne overstiger revnebæreevnen, må det eftervises, at revnevidden ikke overskrider normens grænser, og desuden vil det som regel være tilrådeligt at sørge for, at revnerne er lukkede – med andre ord: at der er tryk i hele tværsnittet – for den stadigt forekommende belastning.

balancekriteriet

Ønskes krybningsbevægelserne begrænset mest muligt, vil balancebæreevnen ofte være dimensionsgivende. Såfremt den stadigt forekommende last er større end ca. 1,6 gange balancebæreevnen, må det påregnes, at bjælken slutter med at hænge under vandret for den stadigt forekommende last.

Uanset armeringsgrad kan fe10 anvendes til vurdering af de elastiske deformationer.

Bæretabellerne kan kun bruges til at træffe et foreløbigt valg af bjælketype. Først detailberegningen med den rigtige armeringsgrad kan give et tilstrækkeligt grundlag for en endelig bedømmelse af revne- og deformationsforhold. Krav om beskedne pilhøjder og deformationer vil ofte resultere i valg af en større bjælketype end den mindst mulige og en tilsvarende lavere armeringsgrad.