beregningseksempel

belastninger

TTS tag med 27,6 meter spændvidde, med 4,8 m ståltrapezplader. Da ståltrapezpladerne dækker 4,8 meter tag, tredobles belastningerne fra ydre last på TTS pladen, eksempelvis fra snelast.
Isolering og pap (3 x 0,35) 1,05 kN/m2
Div. ophæng (3 x 0,1) 0,3 kN/m2
Egenvægt af ståltrapez plader (2 x 0,2) 0,4 kN/m2
I alt hvilende 1,75 kN/m2

 

Snelast (3 x 0,72)

 

2,16 kN/m2

Samlet forekommende last, udover egenlast TTS 3,91 kN/m2

 

Regningsmæssig last: 2,11 + 1,5 x 2,16 =

 

4,99 kN/m2

 

Ud fra de beregnede belastninger vælges pladetypen efter følgende kriterier:
1. Den regningsmæssige bæreevne skal være større end den regningsmæssige last
2. Revnebæreevnen bør være større end den samlede forekommende last, for at sikre en revnefri konstruktion for fuld forekommende last.
3. Balancebæreevnen bør være af samme størrelsesorden som den samlede hvilende last, og være tilstrækkelig til at hindre uønskede nedbøjninger.

Af bæretabellerne for TTS’erne ses umiddelbart, at der kun kan være tale om at anvende pladetype TTS 90.
Valg: TTS 90 med armering: 20 liner 1. Den regningsmæssige bæreevne er 6,4 kN/m2. Der er altså en reserve på 1,05 kN/m2.
2. Revnebæreevnen er 4,3 kN/m2. Svarende til revnelast.
3. Balancebæreevnen er 2,2 kN/m2, hvilket er større end den hvilende last. Under deformation, er der anført en pilhøjdevurdering.

revnekriteriet

Selvom dette ikke er et normalkrav, dimensioneres Spæncoms elementer normalt således, at der ikke opstår revner for den maksimale belastning, der kan tænkes at forekomme. Revnebæreevnen angiver den belastning, der svarer til den første revnedannelse, idet den er beregnet således, at spændingen i undersiden netop svarer til betonens bøjningstrækstyrke. Hvis maksimalbelastningen på elementerne overstiger revnebæreevnen, må der eftervises, at revnevidden ikke overskrider normens grænser, og desuden vil det som regel være tilrådeligt at sørge for, at revnerne er lukkede for den hvilende last. Disse eftervisninger kan ikke foretages på grundlag af bæretabellerne, men Spæncom foretager gerne de nødvendige beregninger.

balancekriteriet

Vigtigheden af at kontrollerne deformationerne afhænger helt af det enkelte projekt, men ønskes krybningsbevægelserne begrænset mest muligt, vil det ofte være balancebæreevnen, der er dimensionsgivende.

sikkerhedsklasse

Bæretabellernes regningsmæssige bæreevner gælder for konstruktioner i normalt sikkerhedsklasse. Den samlede regningsmæssig bæreevne – inkl. pladens egenvægt – skal reguleres ned eller op i de særlige tilfælde, hvor konstruktionen skal henføres til henholdsvis høj eller lav sikkerhedsklasse. I høj sikkerhedsklasse skal den samlede bæreevne divideres med 1,1 og lav sikkerhedsklasse tilsvarende divideres med 0,9. Pladens egenvægt er angivet i bæretabellerne og kan tilstrækkeligt nøjagtigt regnes konstant i denne sammenhæng. Bæretabellens værdier er derimod beregnet med korrekt hensyntagen til, at pladen er lidt tungere på midten end ved enderne.