beregningseksempel

Eksempel: TT 50 etageplade med 60 mm overbeton. Spændvidde 12,0 meter. Belastning udover egenvægt af plade og overbeton:
Lette vægge 0,5 kN/m2
Gulv 0,3 kN/m2
I alt hvilende nyttelast 0,8 kN/m2
Bevægelig nyttelast 5,0 kN/m2
Samlet forekommende last 5,8 kN/m2

 

Regningsmæssig last: 0,8 + 1,5 x 5,00 =

 

8,3 kN/m2

 

Af bæretabellen ses, at der skal armeres med 8 liner pr. plade, der giver følgende kapaciteter:
qRd = 9,0 > 8,30 kN/m2
qrev = 6,0 > 5,80 kN/m2

 

konsekvensklasse

De regningsmæssige bæreevner, som er anført i tabellerne gælder for normal konsekvensklasse (CC2). I de tilfælde, hvor en konstruktion skal henføres til lav eller høj sikkerhedsklasse, reguleres lasterne henholdsvis op eller ned med en faktor KFI. I høj konsekvensklasse skal denne faktor også multipliceres på egenvægte. Da disse allerede er indregnet i bæretabellerne med faktor 1 skal der altså regnes med en ekstra last på g*( KFI - 1) hvor g er vægten af element+overbeton.
For pladen i eksempelet andrages den samlede regningsmæssige bæreevne 9,0 + 1,44 + 2,65 = 13,1 kN/m2 i normal konsekvensklasse. Den samlede regningsmæssige bæreevne ud over egenvægt er:

i høj konsekvensklasse: 9,0 – (1,44 + 2,65) *( 1,1- 1) = 8,5kN/m2
i lav konsekvensklasse: 9,0 kN/m2 da det ikke giver mening at nedsætte egenvægten under det forventede.

Hvis pladen skulle henføres til høj konsekvensklasse ville det altså være nødvendigt at øge armeringen, idet den disponible regningsmæssige bæreevne – 8,5 kN/m2 er mindre end lasten – 1,1*8,30 kN/m2 =9,1 kN/m2.

revnekriteriet

Selvom dette ikke er et normalkrav dimensioneres Spæncom-elementer normalt således, at der ikke opstår revner for den maksimale belastning, der kan tænkes at forekomme. Revnebæreevnen angiver den belastning, der svarer til den første revnedannelse, idet den er beregnet således, at spændingen i undersiden netop svarer til betonens bøjningstrækstyrke. Hvis maksimalbelastningen på elementerne overstiger revnebæreevnen, må det eftervises at revnevidden ikke overskrider normens grænser, og desuden vil det som regel være tilrådelige at sørge for, at revnerne er lukkede for hvilende last – med andre ord: at der er tryk i hele tværsnittet. Disse eftervisninger kan ikke foretages på grundlag af bæretabellerne, men Spæncom foretager gerne de nødvendige beregninger.

balancekriteriet

Vigtigheden af at kontrollere deformationerne afhænger helt af det enkelte projekt, men ønskes krybningsbevægelserne begrænset mest muligt vil det være nødvendigt at bringe spændingerne fra den permanente last i balance med spændingerne fra forspændingskraften. Det er ikke muligt at angive balancelasten for elementer med overbeton da denne afhænger af hvor stor del af den permanente last der virker før overbetonen er støbt og hærdnet.