beregningseksempel

I de følgende eksempler gennemgås beregning for KB etagebjælke med spændvidde 13,2 meter med EX 27 etagedæk, med en spændvidde på 10,0 meter.

Eksempel:

Belastninger

kN/m2

Partialk.

Perm. kN/m

Aktuel kN/m

Regn. m. kN/m

Gulv, lette

1,20

1,00

12,00

12,00

12,00

EX 27

3,89

1,00

38,90

38,90

38,90

Bevægelig last

4,00

1,50

0,00

40,00

60,00

 

Samlet nyttelast

 

 

 

50,90

 

90,90

 

110,90

 

valg af bjælketype

Bæretabellen viser, at KB 97/27 har følgende bæreevner:

q ud = 112,0 kN/m
q rev = 72,0 kN/m
q bal = 38,4 kN/m 

Denne bjælketype har altså netop tilstrækkelige regningsmæssig kapacitet, medens revnebæreevnen er overskredet. Balancebæreevnen er rigelig, fordi den bevægelige last udgør en stor del af den samlede last.

konsekvensklasse

De regningsmæssige bæreevner som anført i bæretabellerne, gælder for alle konsekvensklasser. I henhold til Eurocode korrigeres lasten, hvis konsekvensklassen ændres. Bæreevnen er uændret.

revnekriteriet

Spæncom bjælker dimensioneres normalt således, at der ikke opstår revner for den maksimale belastning, der kan tænkes at forekomme. Revnebæreevnen angiver den belastning, der medfører den første revnedannelse, idet den er beregnet således, at spændingen i undersiden netop svarer til betonens karakteristiske bøjningstrækstyrke. Hvis maksimalbelastningen på elementerne overstiger revnebæreevnen, må det eftervises, at revnevidden ikke overskrider normens grænser, og desuden vil det som regel være tilrådeligt at sørge for, at revnerne er lukkede – med andre ord: at der er tryk i hele tværsnittet – for den stadigt forekommende belastning.

balancekriteriet

Ønskes krybningsbevægelserne begrænset mest muligt, vil balancebæreevnen ofte være dimensionsgivende. Såfremt den stadigt forekommende last er større end ca. 1,6 gange balancebæreevnen, må det påregnes, at bjælken slutter med at hænge under vandret for den stadigt forekommende last.

Uanset armeringsgrad kan fe10 anvendes til vurdering af de elastiske deformationer.

Bæretabellerne kan kun bruges til at træffe et foreløbigt valg af bjælketype. Først detailberegningen med den rigtige armeringsgrad kan give et tilstrækkeligt grundlag for en endelig bedømmelse af revne- og deformationsforhold. Krav om beskedne pilhøjder og deformationer vil ofte resultere i valg af en større bjælketype end den mindst mulige og en tilsvarende lavere armeringsgrad.