bæreevne

lodret last

Man må være opmærksom på om der forekommer områder med øget snelast eller tilsvarende, hvor normaltypernes bæreevne kan være utilstrækkelig. Brandvafler VBS er kraftigere armeret og har dermed større bæreevne som det fremgår af nedstående tabeller.

Der må skelnes mellem almindelige bygninger, hvor der ikke stilles krav om brandsikkerhed, og bygninger hvor tagkonstruktionen foreskrives som BS 60. Kun brandvaflerne, VBS, er godkendt som BS 60. 

Uden brandkrav
Bæreevner udover vaffelpladens egenvægt, kN/m2
Pladetype Normale VBS
Regningsmæssig 2,0 3,0
Karakteristik 1,4 2,4
Hvilende 0,4 0,4

 

Som BS bygningsdel 60
Bæreevner udover vaffelpladens egenvægt, kN/m2 
Pladetype Normale VBS
Regningsmæssig Klassificeret 1,0

 

Bæreevnerne gælder for normal sikkerhedsklasse.

Vaffelpladernes bæreevne er oprindelig eftervist ved omfattende forsøg samt senere prøvebelastninger. Forsøgene har dokumenteret at de regningsmæssige bæreevner, der beregnes efter Eurocode, også opnås i praksis.

Ved normal anvendelse er karakteristisk bæreevne bestemt af hensyn til revnevidden, mens maksimal hvilende last er fastsat af stivhedshensyn. Vaffelpladen kan optage opadrettet last fra vindsug og eventuel indvendigt overtryk på op til 2,5 kN/m2 regningsmæssigt.

vandrette kræfter

Kun hele vafler regnes at optage forskydning. Vaffelplader er specificeret til at optage en karakteristisk forskydningspåvirkning på 6 kN/m (9 kN/m regningsmæssig) i tagskivens plan.

For plader, der er udsat for samtidig trækpåvirkning, gælder at forskydning og træk tilsammen skal begrænses til de anførte 6 hhv. 9 kN/m.

De nævnte forskydnings/trækkræfter og normalt forekommende trykpåvirkninger kan optages uden reduktion af de lodrette bæreevner.

Forskydnings/trækkapaciteten reduceres dog for plader, der udsættes for sugpåvirkninger over 2,0 kN/m2 regningsmæssigt. Det anbefales på den sikre side at se bort fra sådanne vaffelplader, ved forskydnings/trækoptagelser.

lastfordeling

Den lodrette last skal påføres som jævnt fordelt belastning. Enkeltkræfter må ikke overstige 1,0 kN karakteristisk værdi. Specielt i byggeperioden bør man være opmærksom på, at pladerne ikke overbelastes med oplag af materialer og lignende.