bæreevne

generelt

Søjlers bæreevne afhænger udover tværsnit, armering og materialestyrker også af søjlelængden og desuden varierer den normalkraft, der kan optages med en eventuel samtidig momentpåvirkning. Det er derfor uoverkommeligt at udarbejde bæretabeller for søjler, der dækker alle kombinationer.

Læs mere på BEF’s hjemmeside: www.bef.dk
 

slapt armerede/forspændte søjler

De fleste søjler udføres med slap armering, som tillader en friere udformning med hensyn til konsoller, tværsnitsændringer m.v.

For slanke, rektangulære momentpåvirkede søjler kan det være fordelagtigt at forspænde søjlerne, hvis der er tale om serier af forholdsvis enkle og ensartede søjler.
 

indspændte søjler

Indspændte søjler skal som oftest sikre stabilitet over for vind og andre vandrette kræfter, hvorved momentet vokser med søjlelængden. I almindelighed er det derfor naturligt, at tværsnitshøjden vokser nogenlunde proportionalt med længden.

For halbygninger med normale søjleafstande og spændvidder bør søjlernes stivhed vurderes nærmere, hvis søjlelængden, der normalt er to gange den fri højde, er mere end ca. 25 gange tværsnitsdimensionen. Eventuelt kan det være hensigtsmæssigt at forspænde søjlerne.

Søjledimensioner er ofte bestemt af andre hensyn end de statiske – for eksempel nødvendig plads til vederlag for de bjælker, der skal bæres. Er der tvivl om hvorvidt dimensionen er tilstrækkelig bør man altid foretage en egentlig beregning inden endeligt valg af dimension.
 

indspænding

Den almindeligste form for indspænding af søjler er indstøbning i fundament - f.eks. Spæncom A-fundamenter. Indspændingsdybden er typisk 1,8 gange søjledimensionen i udbøjningsretningen, dog max. 1 meter.

Ved forspændte søjler skal indspændingsdybden mindst svare til den nødvendige forankringslængde for den forspændte armering. Indspændingen kan forbedres ved at udføre fortandet støbeskel mellem søjle og fundament. Søjler, der skal anvendes i forbindelse med Spæncom A-fundamenter, skal altid være forsynet med fortanding på indspændingsdelen, idet normalkraften fra søjlen overføres til A-fundamentet som forskydning.