A-fundamenter

Med Spæncoms A-fundamenter opnår du fordele på tid, pris og kvalitet. Du slipper for en masse foranstaltninger på byggepladsen, der i ustadigt vejr kan give ekstra mange problemer. Med A-fundamenter graves et hul og A-fundamentet placeres på en grov afretning af stabil grus og en finafretning af sand. Derefter er du klar til at montere søjlerne. A-fundamenterne kan fås i fem forskellige størrelser. Spæncom leverer A-fundamenter fra lager til fast pris og faste leveringstider. Priserne gælder for Jylland, Fyn og Sjælland inkl. landfaste øer. Priserne forudsætter en A-fundamentleverance på minimum 12 ton samt at lastbilen, ved egne hjælp på fast og bæredygtig vej, kan komme frem, så montagestedet er inden for kranens rækkevidde.

 

valg af fundament

Valg af fundamentstype kan ske ved hjælp af de viste MN-diagrammer, når størrelsen af de regningsmæssige påvirkninger er kendt. Nedenstående diagrammer angiver det regningsmæssige moment, der kan optages ved fundamentsunderkant afhængigt af den regningsmæssige normalkraft, der virker samtidig. I normalkraften skal medregnes egenvægten af A-fundamentet og efterfyldningen.

De angivne bæreevner forudsætter at søjlerne er forsynet med fortandinger på alle sider og at søjlen er fuldt omstøbt i søjlebrønden. Udstøbningsbetonen skal have en styrke på mindst 30 MPa.

Kurverne, der er tegnet med fed streg, angiver de nævnte bæreevner af fundamenterne - de øverste gælder for fundamenter med den høje armering.

Kurver, tegnet med tynd streg, angiver det resulterende tryk på byggegrunden, som må sammenholdes med jordens bæreevne. Vedrørende bestemmelse af jordens bæreevne henvises til EC 7.

Utilstrækkelig bæreevne af jorden kan ofte afhjælpes ved en beskeden forøgelse af udgravningsdybden, og udskiftning af den ekstra bortgravede jord med bæredygtigt materiale - eventuelt med beton.

Regningsmæssige momenter og normal­kræfter (incl. egenvægt og jordvægt) ved fundamentets underside.

Du kan hente bærekurverne for alle typerne af A-fundamenterne i nedenstående link.


elementgeometri

geometri

A-fundamenter støbes med bundsiden opad i en særlig proces, hvor hele formen vibreres for at opnå maksimal komprimering af betonen.
Så snart betonen er færdigkomprimeret vendes formen, og det friskstøbte fundament afformes og sættes til hærdning på et plant underlag.

 


 

 

 

type

h (mm)

d (mm)

a (mm)

b (mm)

vægt (kN)

max RS

max ØS

AF 18/20

800

700

520

620

15

36/48

40

AF 24/24

950

810

630

630

32

48/48

50

AF 24/36

1100

940

810

870

58

66/72

60

AF 24/45

1400

1250

840

1040

95

66/90

75

 


 

indstøbningsdele

standard indstøbninger

A-fundamenter er standardprodukter, der produceres til lager. Det sikrer en kort leveringstid. Som standard er de forsynet med placeringsmærker midt for siderne.

 

overflader

overflader

Den specielle betonkonsistens resulterer i en forholdsvis ujævn overflade på de færdige fundamenter.

Elementets overside er SpO 10. Sidekanter er SpO 12. Element undersiden, som vender opad under støbning, SpO 11
SpO er produktionsspecifikke overflader, fastlagt af Spæncom.


normgrundlag

norm

Dimensioneringsgrundlag er det europæiske normsæt – Sikkerhedsbestemmelser EC 0, Laster EC 1, Betonkonstruktioner EC 2 og Produktstandarden EN 14991 – Fundamenter incl. Nationale annekser. Elementerne fremstilles efter normens regler for skærpet kontrol.

kontrolklasse

Elementerne udføres i skærpet udførelseskontrol.

miljøklasse

Passiv

betonstyrke

fck > 45 MPa

tolerancer

Tolerancekrav er fastlagt, så de overholder kravene i produktstandarden, EN 14991
elementhøjde + 8/- 20 mm
bredde (top) + 10 mm
bredde (bund) + 10 mm
tykkelse (vinger) + 10 mm
søjleudsparing (bredde) + 5 mm
søjleudsparing (dybde) + 5 mm