princippet og fordelene

Spæncoms termoaktive huldæk TermoMax består af et almindeligt huldæk med varme-/kølerør i bunden af elementet. Kanalerne er gjort tilsvarende mindre.
TermoMax huldæk er 1,2 meter bredt og fås i tykkelserne 220 mm, 270 mm, 320 mm og 400 mm. 

TermoMax har en ekstra tyk bundplade med indstøbte 20 mm PEX-rør, der løber under de langsgående huller i dækket. Gennem disse slanger cirkulerer vand, der køler bygningen, hvorved der opnås en god komfort med behagelig indendørstemperatur uden trækgener.

                                  

 

I et moderne kontorhus kan TermoMax anvendes til at holde et mere konstant indetemperatur henover døgnet. I nye bygninger er vægge og vinduer rigtig godt isolerede og med varme fra mange medarbejdere og meget IT udstyr bruges der derfor ofte langt mere energi på at afkøle end på at opvarme. De termoaktive dæk udnytter betonen til at udjævne temperaturen over døgnet, og således minimere energiforbruget til køling.
Elementerne fungerer som et "kuldelager", idet de omnatten køles ned ved hjælp af koldt vand, der pumpes rundt i de indstøbte rør - startende fra et køleaggregat uden på huset. I dagtimerne trækker de nedkølede betonelementer overskudsvarme ud af rumluften, der på den måde holdes på et passende niveau uden brug af et dyrt og energikrævende airconditionsanlæg.

 

                                                   

 

 

Fordele ved TermoMax etagedæk

 

-  Behageligt indeklima og dermed gode arbejdsforhold
-  Ideel sammen med naturlig ventilation
-  Lydløs og usynlig installation
-  Spar op til 75 % af el-forbrug ved frikøling frem for tradionelt kompressor system
-  Meget stor køleeffekt op til 80 watt/m² (ved temperaturforskel på 10 °C)
-  Højtemperaturkøling (16 – 20 °C)
-  Mindre mekanisk ventilation (1-2 gange luftskifte i timen mod normalt 4-8)
-  Spar op til 75 % af el-forbrug til mekanisk ventilation
-  Lavtemperaturopvarmning (30 °C eller lavere)
-  Dække dimensionerende varmebehov på op til 35 watt/m²
-  Spar facadehøjde pga. mindre ventilationskanaler
-  Samme dimensioner som alm. huldæk
-  Ingen trækgener
-  Reducere konventionel opvarmning
-  Aktiv og dynamisk natkøling
-  Ingen kondensering selv ved høje varmebelastninger
-  Kort tilbagebetalingstid
-  Fremtidsikring ved f.eks klimaændringer