dynamisk og responsivt

Der vil indenfor de næste 10 år blive stillet meget skrappere krav til energiforbruget i vores bygninger og en forudsætning for at vi kan løse disse udfordringer er en ændret holdning til bygningens facader og konstruktioner. De skal i fremtiden kunne indgå aktivt i klimatiseringen af bygningen og bidrage til reduktion af behovet for opvarmning, køling, ventilation og belysning ved at kunne ændre karakteristika dynamisk i forhold til ændringer i udeklimaet, bygningens anvendelse og brugernes behov. De kommer dermed til at spille samme rolle i bygningen som hud og blodårer spiller for menneskets varmeudveksling og velbefindende. Et dynamisk og responsiv bygningsdel vil i langt højere grad være i stand til at udnytte vedvarende energikilder, kunne kontrollere energitransport, lagre energi og udjævne belastninger. TermoMax er et glimrende eksempel på fremtidens bygningsdele, hvor besparelse på både omkostninger og energiforbrug opnås gennem fuld integration af bygningsdelens oprindelige funktion med bygningens energi- og indeklimaløsning.

 

Professor Per Heiselberg, Ph.d., civilingeniør